ได้แล้วตัวแทน “อนาคตใหม่” ชิงนายก อบจ. นนทบุรี “ไพบูลย์” ชนะดีเบต – โหวตออนไลน์ “ธนาธร” ลั่นนี่คือก้าวแรกเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น

0
2512

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สำนักงานเทศบาลนครนทบุรี พรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมประชันวิสัยทัศน์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนที่จะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี ในนามของพรรคอนาคตใหม่ ท่ามกลางสมาชิกพรรคที่ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก ล้นห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี กิจกรรมเริ่มด้วยการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวทั้ง 2 คน คือ นายพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และนายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

เริ่มต้นที่ นายพิชเยนทร์ ที่นำเสนอภาพฝันของจังหวัดนนทบุรีของทีมในอีก 20 ปีข้างหน้า พร้อมแผนการกระจายระบบคมนาคมและบริการสาธารณะเพื่อขยายโอกาสออกไปสู่ทุกส่วนของจังหวัด โดยมีการนำข้อมูลประชากรและแนวโน้มการขยายตัวของประชากร รวมทั้งผลสำรวจความคิดเห็นและการทำวิจัยพื้นที่มาใช้ในการออกแบบนโยบาย พร้อมกันนี้ยังได้แสดงวิสัยทัศน์นโยบายในด้านต่างๆ เช่นการขยายโอกาสทางการศึกษา การสร้างนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกฝีมือแรงงานและภาษา การจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะ ระบบการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงบล็อคโซนต่างๆ เป็นต้น โดยจะมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการออกแบบนโยบายและการบริหารจัดการ

ด้าน นายไพบูลย์ แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์นโยบาย ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก คือการสร้างเมืองเศรษฐกิจใหม่ เพื่อดึงรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะด้านสมุนไพร ต่อมาคือเรื่องของชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการคูคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะโดยส่งเสริมการคัดแยกพร้อมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู และชุมชน รวมทั้งการนำเอาระบบการให้บริการออนไลน์และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมาใช้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการคมนาคมสาธารณะด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถ EV Bus ที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆรวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเข้าสู่ช่วงของการจับฉลากคำถาม 6 คำถาม จากกรรมการทั้ง 8 คน โดยกรรมการประกอบไปด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค, นายรณวิทย์ หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค, นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค, นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง, นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค, นายศรายุทธ์ ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรค, และนายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ก่อนที่จะเปิดช่วงให้สมาชิกพรรคและประชาชนที่เข้าร่วมฟังการประชันวิสัยทัศน์ ได้ร่วมถามคำถามกับผู้ประสงค์ลงสมัครทั้งสองทีมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พร้อมกับการประชันวิสัยทัศน์ที่ดำเนินไปนั้น ยังได้มีการเปิดลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันลงคะแนนให้กับผู้สมัครทั้งสองทีม โดยผลการลงคะแนนออนไลน์ในส่วนนี้จะคิดเป็นสัดส่วน 30% ของคะแนนทั้งหมด และในอีก 70% ที่เหลือมาจากการลงคะแนนโดยกรรมการทั้ง 8 คน โดยเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการทั้ง 8 คน จะให้คะแนนในด้านวิสัยทัศน์นโยบาย 25% บุคลิกภาพ 25% และการตอบคำถามจากกรรมการ 6 ข้อ 50% ทั้งนี้ การประชันวิสัยทัศน์ การตอบคำถาม และการลงคะแนนออนไลน์ได้จบลงในเวลาประมาณ 16.45 น. โดยเมื่อนำผลคะแนนทั้งหมดมาคำนวนรวมกันแล้ว ปรากฎว่านายไพบูลย์ ชนะนายพิชเยนทร์ ไปด้วยคะแนน 57.74% ต่อ 34.96% โดยมีคะแนนงดออกเสียง 7.29% ส่งผลให้นายไพบูลย์ได้เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นนทบุรี ในนามของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึง

นายธนาธร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ และขอบคุณที่นายพิชเยนทร์ที่ได้ร่วมการแข่งขันในวันนี้ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่านายไพบูลย์กำลังจะต้องเหนื่อยอีกมากในการลงแข่งขันกับผู้สมัครนายก อบจ.คนอื่นๆในอนาคต ที่เป็นคู่แข่งที่เข้มแข็งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราได้เห็นจากวันนี้ คือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นในอนาคต ตนคิดว่าการแข่งขันในวันนี้ คุณพิชเยนทร์และคุณไพบูลย์ไม่ใช่คนที่ชนะ แต่คนที่ชนะคือประชาชนชาวนนทบุรี วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าท้องถิ่น ประชาชนและวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว นี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่น ขอให้ทุกคนได้ก้าวไปด้วยกัน