เพื่อไทยคิ๊กออฟ Outside-IN ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ สะท้อนปัญหา เปิดรับแนวคิด แก้วิกฤตสร้างโอกาสกลับคืนสู่ประเทศ

0
837

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดอบรมโครงการ Outside-IN ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ นำร่อง 8 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยน สะท้อนปัญหาและความคิดเห็นผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป และทำโพลปัญหาเชิงพื้นที่ โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของ ศบค.

นายประเสริฐ กล่าวว่า ตลอดเส้นทางการเมืองที่ยาวนานกว่า 20 ปีของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน ได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและสร้างปรากฎการณ์พัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทย มาจากการเปิดกว้างรับความคิดเห็นของประชาชน และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างที่เราเคยมีความสุขอย่างถ้วนหน้ามาแล้วในอดีต

นางสาวอรุณี กล่าวว่า ข้อสรุปที่ได้จากโครงการ Outside-IN ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร และนโยบายใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างคืนชีวิตที่ดีและมีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนในแบบที่เราทำมาโดยตลอด

นายชนินทร์ กล่าวว่า ผลการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและการจัดทำโพลปัญหาเชิงพื้นที่ พบว่า ประชาชนกลุ่มนำร่อง 8 เขต กทม. ส่วนใหญ่ 90% เห็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข รองลงมา 50% คือปัญหาการเมือง และอีก 40% คือปัญหาการศึกษา ส่วนปัญหาเชิงพื้นที่กรุงเทพฯ เห็นว่า ปัญหาน้ำท่วม การจราจร การเก็บส่วยคอร์รัปชั่น อาชญากรรม ต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว และสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุดในขณะนี้คืออยากมีงานทำ ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ประชาชนสิ้นหวังทุกทาง พรรคเพื่อไทยได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสะท้อนปัญหาเข้ามายังพรรคเพื่อไทย ผ่าน Line Official เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้พรรคการเมืองใกล้ชิดประชาชนได้โดยตรง

สำหรับโครงการ Outside-IN ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นจะดำเนินการใน 8 เขตในกรุงเทพมหานคร ก่อนจะขยายต่อไปในทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกชั่วคราว เพื่อยืนยันว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคในฐานะ “ครอบครัวเพื่อไทย”ด้วย