“ปชช.ไม่ได้ต้องการเศษเงิน แต่ต้องการความหวัง” เสียงสะท้อนจากวงเสวนา การสื่อสารท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตฯ

0
356


“ประชาชนไม่ได้ต้องการนักการเมืองที่เอาของมาแจกแล้วก็ไป แต่ประชาชนต้องการนักการเมืองที่ถามประชาชนว่าลำบากตรงไหน อยากให้ทำอะไรเพื่อให้มีชีวิตดีขึ้น และเข้ามาเพื่อพัฒนาจริงๆ” เสียงสะท้อนของประชาชนขณะเข้าร่วมงานเสวนา “การสื่อสารท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างไรให้ปลอดภัยและทันเหตุการณ์” 

โดยมีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน เข้าร่วมให้ความรู้ ณ อาคารไม้ไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร วันที่ 27-29 กันยายน 2564

การจัดเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าใจและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และต้องการให้นักการเมืองมีความเข้าใจในการเป็นกระบอกเสียงและตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการทำงานในแต่ละพื้นที่ที่ต้องทำอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมและให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์​ ประธาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ กล่าวว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่นักการเมืองต้องทำและต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ รับรู้โดยง่าย ปัจจุบันมีการเติบโตของเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป นักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารและแก้ปัญหาให้กับประชาชน เช่น ในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การใช้สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไม่ถึง เราสามารถใช้ตรงนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ เพื่อลดความเดือดร้อนในยามวิกฤตของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

ทั้งนี้ได้มีประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นระบุว่า “นักการเมืองต้องเข้าใจประชาชน เราไม่ได้ต้องการของที่มาแจกของ เวลามีน้ำท่วมเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกแล่วจากไป เป็นแบบนี้ทุกปีไม่เคยมีวันจบ แต่เราต้องการความหวังจากพวกคุณ ว่ามาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร มาถามความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อให้ปัญหาหมดไป”