อดีตส.ส.เพื่อไทย สมุทรปราการ แนะ ปชช.ร่วมกันฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐ เหตุถมคลองสร้างถนนขวางทางระบายน้ำ

0
661

ทีมเพื่อไทย สมุทรปราการ นำโดยนายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3, นายนิวัฒน์ เทียนปั่น ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1, นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2, นางสัมฤทธิ์ เหมะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4, และนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เขต 4 ลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยมอบอาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นให้แก่ชาวบ้าน ในระหว่างลงพื้นที่ ชาวบ้านได้พาไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของชาวบ้าน เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ สินค้าและอุปกรณ์ในร้านค้าร้านอาหาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เสียหายต้องทิ้งทั้งหมด โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นมาจากการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำของภาครัฐผิดพลาดอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน มีสาเหตุ 2 ประการคือ
ประการแรก เพราะเทศบาลถมคลองแพรกษาขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร และไปสร้างระบบระบายน้ำทดแทนคลองเดิมซึ่งเดิมเป็นคลองสายหลักและมีหน้ากว้างถึง 20 เมตร ช่วยระบายน้ำจากฝั่งลาดกระบังไปยังคลองเลียบถนนสุขุมวิทสายเก่า เมื่อคลองหายไป น้ำที่เคยระบายในคลองก็มาไหลบนถนนแทน
ประการสอง เมื่อมีฝนตก เทศบาลต้องเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำจากคลองระบายสู่ทะเลทันที แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมพบที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบเปิดเครื่องสูบน้ำ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า “เครื่องเสีย” ทั้งที่ในจังหวัดสมุทรปราการมีจุดตั้งเครื่องสูบน้ำมากถึง 14 สถานี แต่ละสถานีมีเครื่องสูบน้ำเฉลี่ย 4-40 ตัว และแต่ละตัวมีกำลังผันน้ำลงคลองได้มากถึง 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าเร็วมาก ถ้าเปิดเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องพร้อมกันรับรองได้ว่าน้ำจะไม่ท่วมสมุทรปราการ เพราะแม้แต่เมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 54 เมืองสมุทรปราการยังรอดพ้นน้ำท่วมใหญ่ แต่นี้แค่ฝนตกคืนเดียวก็ท่วมแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาเทศบาลไม่กำจัดผักตบชวาที่ขวางทางระบายน้ำในคลองเลียบถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งเป็นอุปสรรคการระบายน้ำอย่างมาก

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่าเมื่อรัฐทำโครงการถมคลองขยายถนนเริ่มต้นเมื่อปี 2560 ประชาชนทักท้วงแล้วก็ไม่ฟัง จึงเป็นเหตุเพียงพอที่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายควรฟ้องรัฐให้เป็นตัวอย่าง ทีมอดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย จึงขอให้ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม ตรวจสอบความเสียหาย ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน และนำหลักฐานดังกล่าวมาแจ้งได้ที่อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย สมุทรปราการ เพื่อจะช่วยกันรวบรวมหลักฐานไปร้องทุกข์กล่าวโทษหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ตั้งแต่เทศบาลเจ้าของพื้นที่ สำนักงานชลประทาน ที่มีหน้าที่ดูแลและควบคุมการระบายน้ำในคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำชายทะเลตลอดแนวถนนสุขุมวิท เพราะความเสียหายนี้เกิดจากรัฐโดยตรงจึงไม่ควรปล่อยผ่านและเราจะเรียกร้องชดเชยความเสียหายด้วยสิทธิโดยชอบธรรมของเราต่อไป