ต้องเร่งทำSmart lockdown โดยด่วนที่สุด : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

0
789

การคลาย Lockdown เพื่อให้ประชาชนกลับมาทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดี และจำเป็นต้องรีบทำ แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มาตรการทางสาธารณสุขปฏิบัติได้จริง และต้องไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
อย่างที่ดิฉันได้เสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องเร่งทำSmart lockdown โดยด่วนที่สุด

มาตรการคลาย Lockdown ที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอนั้น ต้องทำพร้อมกับการที่รัฐต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ด้วย เช่น
การกำหนดให้พนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนก่อน จึงจะเปิดดำเนินการได้ ดิฉันเห็นว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่รัฐต้องเร่งฉีดวัคซีนให้พนักงานของกิจการต่างๆ ที่จะเปิดกิจการด้วย มิเช่นนั้นกิจการต่างๆก็จะไม่สามารถเปิดได้จริง หรือเปืดแล้วก็ต้องปิด

รวมทั้งการกำหนดให้ตรวจ ATK ทั้งพนักงานและลูกค้า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ผู้รับผิดชอบต่อต้นทุนในการตรวจ ATK คือประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการขนาดเล็ก แบกรับต้นทุนไม่ไหว ก็จะเปิดกิจการไม่ได้จริง

ดังนั้นรัฐบาลต้องคิดให้รอบด้านก่อนการออกแต่ละมาตรา ให้เกิดการปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อการควบคุมโรค และต้องไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกันเอง

อย่างในกรณี ข้อเสนอต่อการคลาย Lockdown รัฐต้องช่วยเร่งฉีดวัคซีน ให้พลังงานของธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เขาเปิดกิจการได้จริง และต้องช่วยสนับสนุน ATK ในราคาถูก อย่างที่ดิฉันเคยเสนอไปแล้วว่า ควรจัดให้มี ATK ในราคา 30 บาท โดยรัฐบาลสนับสนุนส่วนเกิน และควรรีบสั่ง ATK มาแจกให้ประชาชนในพื้นที่ระบาดโดนด่วน

รีบปรับปรุงการดำเนินงาน ก่อนที่ประชาชนจะอดตายกันหมด

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย