“สงคราม”อัด“บิ๊กตู่”เปิดช่องทุจริตเชิงนโยบาย หวั่นงบภาษีเกือบ10,000ล้าน ใกล้หาเสียงผ่านโครงการต่างๆ

0
628

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมเป็นทั้งสิ้น 35 จังหวัด จำนวนโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 4,303 โครงการ รวมกรอบวงเงินจัดสรรที่ 9,757.86 ล้านบาท การจัดทำโครงการดังกล่าว รัฐบาลหวังว่าจะเกิดการจ้างงานอย่างน้อย 95,500 คน มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 18 ล้านคน และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

แต่จากการพิจารณาโครงการที่รัฐบาลนำเสนอนั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ละเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีนัยยะทางการใช้ งบประมาณ เพราะหลายโครงการไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยวบริการ และการค้า เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด เมื่อสถานการณ์โควิดยังอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วจะมีนักท่องเที่ยวที่ไหนมาเที่ยว การพัฒนาสินค้าจะไปขายให้กับใคร

นายสงคราม กล่าวด้วยว่า หลายจังหวัดได้งบประมาณไปเพื่อ การขุดบ่อบาดาลสำหรับการเกษตร การขยายท่อเพื่อการเกษตร ซึ่งในงบประมาณปี 2565 มีการจัดสรรให้กับแต่ละกระทรวงไปดำเนินการแล้ว การจัดงบประมาณลงไปจึงเป็นการจัดงบประมาณลงไปซ้ำซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตงบประมาณได้ ซึ่งงบประมาณที่ลงไปเป็นงบประมาณหาเสียงมากกว่าพัฒนาพื้นที

“นอกจากนี้ โครงการที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมานั้น น่าสนใจว่าทำไมต้องเร่งรีบใช้เงิน เพื่อประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า หวั่นโครงการดังกล่าวเปิดช่องทุจริต เอื้อประโยชน์ใครหรือไม่และหาโอกาสใช้เงินภาษีหาเสียงทางการเมืองมากกว่าต้องการช่วยเหลือประชาชน”
นายสงคราม กล่าว