NEXT NORMAL คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งเตรียมการให้คนไทย : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

0
837

สถานการณ์การระบาดของ DELTA กำลังก่อปัญหาระบาดทั่วโลก 93% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นสายพันธุ์ DELTA โดย CDC. ของอเมริกาได้ประกาศเตือนให้ใส่หน้ากากในที่สาธารณะ แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว เนื่องจาก DELTA สามารถสะสมเชื้อไวรัสจำนวนมากในจมูกและคอของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

รายงานพบว่า DELTA สามารถสร้างไวรัสได้มากกว่าสายพันธุ์แรกถึง 1000 เท่า เกิดอาการเร็วขึ้นคือ มีอาการใน 4 วัน โดยเฉลี่ยสายพันธุ์แรก 6 วัน และแพร่เชื้อได้นานกว่าคือ 18 วัน สายพันธุ์แรก 13 วัน

อังกฤษมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อวันละ 800,000 ถึง 1,000,000 คน พบผู้ติดเชื้อวันละ 30,000 ราย 99% เป็นสายพันธุ์ DELTA อังกฤษฉีด AstraZeneca และ mRNA เป็นวัคซีนหลัก ครอบคลุมประชากร 75% แต่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วมีโอกาสเป็นผู้แพร่เชื้อ DELTA ได้ และยังมีโอกาสป่วยได้ ทั้งที่ผู้ป่วยตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 พบว่า 55.1% ไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะที่ 34.9 % ฉีดวัคซีนแล้ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนในปัจจุบัน จึงมีเป้าหมายเพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ใช่ป้องกันโรคอีกต่อไป

ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โลก DELTA กำลังบอกเราว่าการระบาดของโรคกำลังสู่ขั้นตอนใหม่ ที่องค์ความรู้ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Model of Infection ระยะเวลาเริ่มมีอาการสั้นลง แพร่เชื้อได้นานขึ้น หากไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ยังทำงาน แบบตั้งรับเช่นนี้ สถานการณ์ในประเทศไทยจะวิกฤตลุกลามขึ้นไปอีก

ตัวเลข 1 เดือนที่ผ่านมา ( 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 ) จะเห็นว่าตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยต้องรักษาตัว และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัว ดังนั้นการคาดการณ์สร้างฉากทัศน์ เพื่อเตรียมการรองรับ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเร่งด่วน ระบบสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับให้ทันวิกฤต

เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า โควิดยังอยู่กับเราอีกนาน และยังสามารถกลายพันธุ์ได้ต่อไปอีก

ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การเตรียมการให้คนไทยได้อยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ก็คือ ต้องเร่งการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อ DELTA และ VARIANTS อื่น เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการเจ็บป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต ที่สำคัญคือ ลดภาระระบบสุขภาพที่ต้องดำเนินการให้เร็ว เพื่อให้มีช่วงเวลาที่จำนวนผู้ติดเชื้อต่ำมากเพียงพอ ให้มีการปรับ BUSINESS MODEL และ ECOSYSTEM ใหม่ ให้สอดคล้องกับ NEXT NORMAL เพื่อเปิดการทำมาหากิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้เร็วที่สุด

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย