ไทยสร้างไทย เสนอหั่นงบ 3.1 แสนล้าน รีดไขมันงบไม่จำเป็นไปแก้โควิด เยียวยาประชาชน

0
790

(วันนี้ 19 สิงหา)ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย
ได้แถลงถึงกรณีที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เป็นวันที่ 2

นายรณกาจ ชินสำราญ คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า

ตนขอเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำลังพิจารณากันอยู่ เป็นจำนวน 10% หรือ 3.1 แสนล้านบาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาโควิดและเยียวยาประชาชน เนื่องจากพรรคไทยสร้างไทย เห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ยังคงมีไขมันที่ต้องรีดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต่อประชาชน โดยตนขอเสนอวิธีการใช้งบประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในยามวิกฤต ดังนี้

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน กล่าวว่า

  • จัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ล้านชุด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้ตรวจฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • จัดซื้อวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มเติมอีก 80 ล้านโดส ให้ครบ 100 ล้านโดส วงเงิน 40,000 ล้านบาท
  • เยียวยาประชาชน ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน จำนวน 5 ล้านครัวเรือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน วงเงิน 250,000 ล้านบาท

เพราะทั้ง 3 รายการนี้คือสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสูงสุดที่ทุกฝ่ายควรจะเห็นตรงกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ทั้งในแง่การคัดกรอง, ป้องกัน, และรักษาเยียวยา เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการโควิดอย่างยั่งยืน และใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นเพียง 3 แสนล้านบาท

นาย เจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า

“ทั้ง 3 โครงการนี้ จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 312,000 ล้านบาท ซึ่งหากตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ลงได้ 10% ก็จะสามารถดำเนินการตามที่พรรคไทยสร้างไทยเสนอได้ และจะช่วยแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับพิมพ์เขียวสยบโควิดภายใน 60 วัน ของพรรคไทยสร้างไทยก่อนหน้านี้ ที่เราเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าหัวใจของการควบคุมการระบาด คือ ต้องเร่งตรวจเชิงรุก เร่งแยกรักษา และเร่งฉีดวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์

การล็อกดาวน์ไปพร้อมๆ กับการเร่งทำตามพิมพ์เขียวของพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ภายใต้งบประมาณอันจำกัดที่เราสามารถทำได้ จากการตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป 10% ตามข้อเสนอดังกล่าว จะช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้”