เหลวทั้งวัคซีนคนและสัตว์! “นิติพล” ก้าวไกล ฉะรัฐบาลบริหารงบกลาง จัดวัคซีน “ลัมปีสกิน” 5 ล้านโดส แต่วัว-ควายมี 10 ล้านตัว – ฉีดไปแค่ 7 แสนโดส

0
705

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ร่วมอภิปรายในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 และ 3 โดยเสนอให้ตัดงบประมาณรายจ่ายงบกลางลง 10% พิจารณาจากการใช้จ่ายงบกลางที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ผ่านมา พร้อมยกตัวอย่างกรณีวัคซีน “ลัมปีสกิน” สำหรับป้องกันโรคในโค-กระบือ
 .
นายนิติพล อภิปรายว่า วันนี้ประชาชนที่เลี้ยงโค-กระบือเสียหายไปกว่า 1,400 ล้านบาท จากความเจ็บป่วยและตายของโค-กระบือ ยังไม่รวมกับความเสียหายจากการไม่ได้ส่งออกโคเนื้ออีกกว่าเดือนละ 1,200 ล้านบาท  และถ้ายังควบคุมลัมปีสกินไม่ได้ ไทยจะสูญเสียเงินจากการส่งออกอีกเป็นจำนวนมาก
.
และหากรวมตัวเลขความเสียหายทั้งหมด ตั้งแต่มีการระบาดของลัมปีสกินเมื่อต้นปี 2564 จนถึงวันนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท จากการใช้งบกลางที่ไม่มีประสิทธิภาพ
.
ย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ประเทศไทยได้รับหนังสือเตือนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ถึงการระบาดของโรคลัมปีสกิน เป็นผลให้มีการออกราชกิจจานุเบกษา ให้ชะลอการนำเข้าโค-กระบือ แต่ต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกลับมอบนโยบายผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อถึงจังหวัดตาก จนเป็นผลให้เกิดการระบาดของลัมปีสกินในเวลาต่อมา
.
แต่ลัมปีสกินเป็นโรคระบาดใหม่ไม่ใช่โรคประจำถิ่น จึงไม่มีวัคซีน ทำให้ลัมปีสกินก็ระบาดไปทั่ว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง
 .
“พี่น้องเกษตรกรที่ฟังผมอภิปรายอยู่ตอนนี้ ลองมองดูรอบตัวท่านครับ ตอนนี้ที่บ้านท่านคนนั่งอยู่เต็มบ้าน  แต่บรรยากาศมันหดหู่มาก เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด ลูกที่เพิ่งเรียนจบก็หางานทำยังไม่ได้ ลูกที่ทำงานประจำอยู่แล้ว ถ้าไม่ตกงานก็ถูกลดเงินเดือน ต้องกลับมาอยู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย สมบัติที่เคยมี ก็ขายหมด เพื่อต่อลมหายใจไปได้อีกหน่อย มองรอบบ้าน สมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือวัวควายที่เลี้ยงไว้อย่างดี หวังว่าจะขายเป็นเงินเพื่อเอามาต่อลมหายใจเฮือกสุดท้าย แต่ก็มาป่วยตายเพราะติดลัมปีสกิน เพราะไม่วัคซีน เหมือนฟ้าผ่ากลางหัวใจ” นายนิติพลกล่าว
.
นายนิติพลอภิปรายต่อว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีการอนุมัติงบกลางไป 684 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนลัมปีสกิน 5 ล้านโดส ทั้งที่โค-กระบือ ในประเทศไทยมีประมาณ 10 ล้านตัว ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วแค่ 7 แสนโดส และกำลังรอวัคซีนที่ยังไม่ได้ซื้อมาอีก 5 ล้านโดส
.
ทั้งนี้ วัคซันยี่ห้อที่ดีที่สุด ใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลกต้องสั่งล่วงหน้า และใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 เดือน แต่จนถึงวินาทีที่ตนยืนพูดอยู่นี้ รัฐบาลก็ยังไม่ได้สั่งวัคซีนยี่ห้อดังกล่าว 
.
“เหมือนวัคซีนคนไม่มีผิด ทั้งที่รู้ว่ายี่ห้อไหนดี แต่ก็ยัดเยียดให้เราฉีดวัคซีนห่วย รัฐบาลนี้ล้มเหลวตั้งแต่วัคซีนคนยันวัคซีนสัตว์ ถึงตรงนี้แล้วต้องถามใหม่ ว่าวัคซีนคุณภาพดีเพื่อรักษาโรคลัมปีสกิน 5 ล้านโดส จากงบกลาง เมื่อไหร่จะมา? สุดท้าย ผมฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั่วประเทศ ว่าผม ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ จะเป็นตัวแทนของพวกท่าน เพื่อทวงวัคซีนคุณภาพดีมาฉีดให้กับวัว กับควายของพวกท่านให้ได้ ก่อนที่สมบัติชิ้นสุดท้ายของพวกท่านจะไม่เหลืออะไรเลย ” นายนิติพลกล่าวทิ้งท้าย