“ลดาวัลลิ์” แนะทำการเมืองให้เป็น ปชต.ใช้คนให้ตรงกับงาน พร้อมผลักดันศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน แก้ไขปัญหาการว่างงานและการฆ่าตัวตาย

0
1064

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์การว่างงาน ปลดคนงาน เลิกจ้าง และปิดกิจการโดยระบุว่าเรื่องที่เกิดเหล่านี้เป็นปลายเหตุของปัญหา

แต่ต้นเหตุมาจากการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเมื่อย้อนกลับไป 5 ปีที่ผ่านมาหากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประเทศไทยจะไม่เสียตลาดทางยุโรป จะไม่เกิดปัญหาทางการท่องเที่ยว จะไม่มีความเสียหายทางการส่งออก และจะไม่สูญเสียนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่มีกำลังมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกลไกการจ้างงานที่สำคัญ

ดังนั้นต้องกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา นั่นคือเรื่องความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและมุมมองของต่างชาติว่ายอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่

ซึ่งหากภาพเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะยังมีปัญหาต่อไป สภาพเศรษฐกิจยังสะท้อนว่าการบริหารนโยบายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไร้ประสิทธิภาพ รัฐจึงต้องเร่งหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในรัฐบาลและที่สำคัญ ต้องใช้งานบุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ หรือใช้คนให้ตรงกับงาน อย่ายึดติด การจัดตำแหน่งตามสัดส่วนของพรรคการเมืองเท่านั้น

ขณะเดียวกันเห็นว่าสถิติการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลสืบเนื่องทางการเมือง ที่มีผลต่อปัญหาเศรษฐกิจ การเริ่มต้นการแก้ไขรัฐบาลต้องตระหนักว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องใหญ่ ซึ่งต้องบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงาน และต้องไปพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดที่ทำงานในเรื่องลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะเครือข่ายต่างๆของรัฐบาลที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านชุมชน ทั้ง อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเชื่อว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถให้ข้อมูลได้ว่าครอบครัวใดบ้างอยู่ในช่วงยากลำบาก

รวมถึงใช้กลไก ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่แล้ว ในทุกตำบลทั่วประเทศ  ต้องลงไปให้ความรู้เพราะเชื่อว่าปัจจุบันยังไม่มีความเข้าใจว่าหน่วยงานดังกล่าวมีกลไกการทำงานอย่างไร

เชื่อว่าหากใช้งานเครื่องมือดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กปัญหาสตรี ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานเด็ก รวมถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะทำหน้าที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นแรงกดดันทางสังคม