พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “ประยุทธ์” เหตุออกกฎหมายปิดปากสื่อขัดรัฐธรรมนูญ-มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง

0
645

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานฯวิปฝ่ายค้าน) พร้อม ตัวแทนพรรคฝ่ายร่วมค้าน เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการไต่สวนและเอาผิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ออกข้อกำหนดข้อ 29 ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ จำกัดสิทธิเสรีภาพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน จนทำให้สื่อมวลชนยื่นฟ้องศาล จนในที่สุดศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ข้อกำหนดนั้นจึงไม่มีผลบังคับใช้ แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ทบทวนและกระทำการสอดรับคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้การกระทำของพลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีความผิดชัดเจนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 4 กระทง ที่กระทบต่อบุคคลและสาธารณชนในวงกว้าง คือ

1.กระทำผิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 36 ที่รับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันของบุคคล ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิบุคคล เรื่องเสรีภาพข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมาตรา 35 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

2.พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

3.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเข้าข่ายกระทำความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

4.ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ซึ่งให้นำมาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย ตามข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13

นายสุทิน กล่าวว่า จากการบริหารงานผิดพลาดจนแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ยังเตรียมออกกฎหมายปิดปาก และกำลังจะดันเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมโดยการออก ร่าง พ.ร.ก. จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ให้ตนเอง ถือเป็นการกระทำผิดครบวงจรคือ ไม่รับผิดชอบ และหนีความผิด พรรคฝ่ายค้านจึงได้รวมตัวกันมายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอความเป็นธรรม

“วันนี้มาขอพึ่ง ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาไต่สวนและเอาผิดพลเอกประยุทธ์ เพื่อดันคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาคดีแผนกอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เชื่อว่าหากศาลประทับรับฟ้อง จะมีผลสั่งให้พลเอกประยุทธ์ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือจะเป็นการอื่นใดสุดแท้แต่ศาล แต่ปลายทางแล้วเชื่อว่า เมื่อพิสูจน์ความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว จะมีผลกระทบต่อสถานภาพพลเอกประยุทธ์แน่นอน” นายสุทินกล่าว