“โฆษกเพื่อไทย” เตือนความจำรัฐอย่าลืมจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กกลุ่มเสี่ยง จี้เร่งจัดหาวัคซีนให้เยาวชนเพิ่ม อย่าพลาดซ้ำเหมือนวัคซีนผู้ใหญ่

0
676

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น ในจำนวนดังกล่าวพบว่ามีผู้ติดเชื้อเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยมีเด็กติดเชื้อสะสมระหว่าง 1 ม.ค. – 6 ส.ค. 2564 สูงถึง 70,153 คน และล่าสุดวันที่ 6 ส.ค. มีเด็กติดเชื้ออยู่ที่ 2,469 คน เฉลี่ยอัตราการติดเชื้อในเด็กอยู่ที่ 10% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโรคประจำตัวรวมอยู่ด้วย จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐ จำนวน 1,503,450 โดส ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตามโควต้าที่ได้จัดสรรไว้โดยเร็ว ขณะเดียวกันต้องเร่งติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และต้องเร่งเจรจาสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้ออื่น ที่กำลังจะได้รับการรับรองให้ฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ เช่น โมเดอร์นา ก่อนที่จะสายเกินไป อย่าให้พลาดซ้ำเหมือนการจัดหาวัคซีนของผู้ใหญ่อีก

นางสาวอรุณี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาวัคซีนไฟเซอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) ให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประวิงเวลารอคอยพิธีการในการเร่งฉีดวัคซีนในเด็กและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

“เมื่อปรับเกณฑ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ก็ต้องรีบฉีดบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน เด็ก
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอย่างโปร่งใส และรวดเร็ว เราไม่มีเวลามากพอที่จะต้องรอ เชื้อโรคไม่มีวันหยุดเหมือนผู้นำประเทศบางท่าน” นางสาวอรุณีกล่าว