ฝ่ายค้านสรุปประเด็นการยื่นญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามมาตรา 151 ชี้ รัฐบาลบริหารผิดพลาดก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน

0
410

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าวันนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านผ่านระบบซูม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายวัน มูหะหมัด นอร์มะทา
หน.พรรคประชาชาติ
2.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หน.พรรคเสรีรวมไทย
3.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ
4.นายนิคม บุญวิเศษ
หน.พรรคพลังปวงชนไทย
5.นายชัยธวัช ตุลาชน
เลขาธิการพรรคก้าวไกล
6.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ
7.นายภูมิธรรม เวชยชัย
8.รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
9.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
10.นายวิรัตน์ วรศสิริน
11.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
12.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1.พรรคร่วมฝ่ายค้านสรุปจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยในชั้นต้น
ยืนยัน ยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรี
ซึ่งถือเป็นผู้ถูกอภิปรายหลักเพราะเป็นศูนย์รวมของปัญหาและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทั้งปวงของประเทศ

2.รัฐมนตรีคนอื่นๆ เป็นรายบุคคล ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสรุปรายชื่อในการประชุมนัดสุดท้ายในครั้งหน้าให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ส.ค.64

3.จะมีการประชุมและแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง ในศุกร์ที่ 13 ส.ค.64 พร้อมยื่นรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย และญัตติ เปิดอภิปรายให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 16 ส.ค 64

4.การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะมุ่งการอภิปรายที่ชี้ให้ประชาชนเห็นชัดเจน ว่า รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้น มีการบริหารงานที่ผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการระบาดของโควิด -19 และไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเยียวยาประชาชนและการเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชน จนก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรง ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยรวม

  1. กรอบเวลาการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือ ต้นเดือนกันยายน ซึ่งที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 10 ส.ค64 ถือเป็นข้อยุติ