เพื่อไทย จี้รัฐอย่าลอยแพชาวสวนลำไย เหตุราคาตกต่ำ หวั่นรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกหลานกลับภูมิลำเนาหนีโควิด

0
641

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา และประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนลำไยในภาคเหนือหลายจังหวัดประสบปัญหาราคารับซื้อลำไยตกต่ำ ราคาลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4 บาท จากในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ราคารับซื้อลำไยเกรด AA อยู่ที่กิโลกรัมละ 23 บาท ปัจจุบันลดลงมาเหลือ 19 บาท เกรด A จากกิโลกรัมละ 13 บาท เหลือ 9 บาท เกรด B จากกิโลกรัมละ 6 บาท เหลือ 5 บาท และยังคงทยอยลดลงเรื่อยๆ ทำให้เกษตรกรมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก หากลำไยเกรด AA ราคาลดลงต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท จะขาดทุนทันที รายได้จะไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิตและไม่สามารถนำมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวได้ เพราะขณะนี้บุตรหลานของเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บางรายโรงงานปิดชั่วคราว ตกงาน และยังมีบางส่วนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา จึงอยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานหลักที่แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หันมาดูแลพี่น้องเกษตรกรบ้าง โดยเฉพาะลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรภาคเหนือรองลงมาจากข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1 ล้านไร่ และยังเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญอันดับ 2 ที่ต่างประเทศมีความต้องการ

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้พาณิชย์จังหวัดได้เคยลงพื้นที่แล้ว แต่เป็นเพียงการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่ง ตวง วัด ไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาราคารับซื้อลำไยที่ตกต่ำในขณะนี้ และไม่ได้เข้ามาตรวจสอบกรณีที่ผู้รับซื้อลำไยไม่ติดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจน ซึ่งเป็นเหมือนการบีบบังคับให้เกษตรกรต้องขายในราคาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ เกษตรกรยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินชดเชย แต่ต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยดูแลราคารับซื้อให้เป็นธรรม และขอให้เข้ามาดูแลพวกเขาให้เหมือนกับตอนที่มาหาเสียงด้วย

นายวิสุทธ์ กล่าวอีกว่า ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะมีการวางแผนรับมือกับสินค้าเกษตรก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด ในกรณีของสวนลำไย จะมีการประชุมระหว่างเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ส.ส.ในพื้นที่ และล้งรับซื้อลำไย เพื่อวางแผนการบริหารผลผลิตลำไยตั้งแต่ผลผลิตติดดอกและหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งสามารถจัดการปริมาณความต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างสอดคล้องกับผลผลิตที่ออกมา แต่รัฐบาลในขณะนี้ไร้ซึ่งการวางแผนใดๆ

“ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไม่เหลือขวัญกำลังใจแล้ว จนก็จน ต้องช่วยกันโอบอุ้มลูกหลานกลับบ้าน อย่าซ้ำเติมความทุกข์ด้วยการไม่เหลียวแลเกษตรกร ตื่นลืมหูลืมตา ดูแลพี่น้องประชาชนบ้าง พวกเขาฝากถามมา รัฐบาลทิ้งชาวสวนแล้วหรือ ไม่เห็นเหมือนตอนมาหาเสียงเลย หายหัวกันหมด” นายวิสุทธ์ กล่าว