‘ส.ส. เพื่อไทย’ ถาม ทำไมพระห้ามพูดเรื่องการเมือง ? จะไม่ให้พระแสดงความเห็นเลยหรือ ?

0
900

25 กรกฎาคม ในวาระวันเข้าพรรษา พรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย และเป็นผู้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเสนอว่าควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ลงประชามติได้แต่ไม่ถึงขั้นการลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเพจพรรคเพื่อไทยอีกครั้งในประเด็นเดียวกัน นั่นคือ ‘พระสงฆ์กับการแสดงความเห็นทางการเมือง และ ประชาธิปไตย’

นายนิยม กล่าวว่า สังคมไทยมักมองว่าศาสนาไม่ควรมายุ่งเกี่ยวทางการเมือง แต่ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ในยุคโบราณ ปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาแค่เรื่องศีลธรรมอย่างเดียวแต่พระหลายรูปศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทำให้พระสงฆ์มีมุมมองและประสบการณ์ที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสังคมได้ และสังคมควรจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของพระเหล่านี้

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการขนานนาม “แครอท” พระสงฆ์ที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองว่า การออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผิดในทางธรรมวินัย เป็นการเสนอแนะที่นิยมเห็นว่าไม่ต่างกับการ ‘แผ่เมตตา’ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในการแสดงความเห็นของใครก็ตาม ควรเป็นไปด้วยความเหมาะสม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ควรลงโทษทางวินัย เพราะบทบาทของสำนักสงฆ์ควรเป็นไปเพื่อการปกป้องพระสงฆ์ และการลงโทษใดๆ ควรอ้างอิงจากพระธรรมวินัยเป็นหลัก
.
“อย่าใช้อำนาจรัฐ ‘ปิดปากพระ’ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการ ‘ขังความคิดคน’” นิยมกล่าวยืนยัน

ดูคลิป
https://youtu.be/A-c6rwqPljM