คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายพระพรชัยมงคล – มอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
654


วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564) เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ในวัดทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานี ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม พ.ศ.2564) ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 376/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook Live ภายใต้มาตรการป้องกันป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสด จากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เริ่มต้นด้วย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เป็นพิธีอาราธนาศีล ต่อด้วย ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นอันเสร็จพิธีฯ

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง รวมจำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสาธาณสงเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม พ.ศ.2564) อีกด้วย.