ก้าวไกลเสนอ กมธ. แขวนงบส่วนราชการในพระองค์ 8,761 ล้านบาท พบมีเอกสารแค่ 7 หน้า ต้องรอรายละเอียดมากกว่านี้

0
1173

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เสนอต่อที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณให้มีการพิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์โดยละเอียดเพราะเอกสารชี้แจงงบประมาณมีเพียงแค่ 6 หน้าเท่านั้น โดยถ้าไม่มีรายละเอียด ไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานดังกล่าวมาชี้แจง ก็ต้องเสนอให้มีการแขวนหรือเลื่อนการพิจารณางบประมาณหน่วยงานนี้ไปก่อน
.
สืบเนื่องจากที่ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานร่วมในที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณหน่วยงานราชการในพระองค์ ปีนี้ไปเลย โดยอ้างว่า การพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้และคนที่ต้องเป็นผู้ชี้แจงงบประมาณหน่วยงานราชการในพระองค์คือเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนั้นก็ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ผ่านไปด้วยเลย แล้วปีหน้าค่อยให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาชี้แจง ซึ่งหลังจากนั้น นายพิธา จึงได้ยกมือขึ้นเพื่อใช้สิทธิขออภิปรายในทันที
.
โดยหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่าคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ได้มีการพิจารณางบประมาณมาแล้วหลายกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณ 4,380 ล้านบาท มีรายละเอียด 195 หน้า กระทรวงพลังงาน งบประมาณ 2,717 ล้านบาท มีรายละเอียด 112 หน้า กระทรวงพาณิชย์ งบประมาณ 6,523 ล้านบาท มีรายละเอียด 269 หน้า แต่ส่วนราชการในพระองค์ มีงบประมาณถึง 8,761 ล้านบาท มากกว่า 3 กระทรวงที่กล่าวมา แต่มีเอกสารแค่ 6 แผ่นเท่านั้น และไม่มีรายละเอียดชี้แจง 
.
“ผมคิดว่า เพื่อที่จะให้มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส ในการพิจารณา ผมคิดว่าต้องมีคนมาชี้แจง ต้องให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณมาชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาอธิบายว่างบประมาณ 8,700 ล้านบาทจากเงินภาษีของประชาชน เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่บอกว่ามีการตั้งตัวชี้วัดหรือ KPI คือ การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยจำนวน 30,000 เรื่อง มีอะไรบ้าง ผมจะได้ทำหน้าที่ของกรรมาธิการในการตรวจสอบได้ ถ้าเอกสารที่เป็นรายละเอียดมากกว่านี้ยังไม่มี หรือไม่มีใครมาชี้แจง ผมเสนอให้แขวนหรือเลื่อนการพิจารณาไปก่อน แล้วก็ขอให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ท่านประธานเห็นว่าเหมาะสมมาตอบคำถามกับกรรมาธิการได้ กลับมาชี้แจง หากเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าจะสง่างามและก็เหมาะสม” นายพิธา กล่าว
.
โดยหลังจากนั้นเมื่อนายพิธาพูดจบโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ ก็ได้ถูกตัดสัญญาณไม่ให้ถ่ายทอดสดออกมาภายนอกห้องประชุมโดยทันที
.
ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวเลขรวมงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตริย์ที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถูกรวบรวมโดย ส.ส. เบญจา แสงจันทร์ จากพรรคก้าวไกลในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 วาระแรก เมื่อค่ำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา