“พรรคประชาภิวัฒน์ ” บริจาคนมกล่องและ face shield สนับสนุน สสจ.-ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์ บรรเทาทุกข์โควิด

0
760

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรี มอบหมายให้คณะทำงานบริจาคนมกล่องและfaceshield แด่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  300 กล่อง

นำโดยนายดำรงค์ ศรีขนาดหลวง พร้อมด้วยทีมงานพรรคประชาภิวัฒน์ ได้นำนม 300 กล่อง พร้อม face shield (หน้ากากคลุมหน้า) มอบให้กับชุมชนบ้านยางโทนจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีพระครูสมุห์สุขเกษม สุขเขโม พระครูผู้สอนศีลธรรมบ้านยางโทนเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อมอบให้ชาวบ้านต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ดานอน สเปเซียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนนม ไฮคิว 3 พลัส  เพื่อทำกิจกรรมดีๆมอบแด่สังคมในครั้งนี้