“ไทยสร้างไทย” เปิดศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน กระบอกเสียงคนตัวเล็กไปยังผู้มีอำนาจรัฐ

0
930

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผอ.ศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน (Digital Center for People Empowerment) หรือ ศูนย์ DP นี้ จะเป็นกลไกสำคัญและเครื่องมือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนโยบาย และกำหนดทิศทางในการทำงานของพรรค เพื่อให้เรานำไปกำหนดเป็นนโยบาย ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถจับต้องได้ และเหมาะสมกับทุกกลุ่ม ทุกวัย ที่สำคัญจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ผลักใครไปฝั่งตรงข้ามอย่างแท้จริง เป็นการสร้างเพื่อนำพลังของประชาชนในวันนี้กลับมา ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์แห่งนี้ ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าวว่า จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหรือแพลทฟอร์ม โดยแพลทฟอร์มแรก “#ส่งเสียงสร้างไทย” จะใช้เว็บไซต์พรรคเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนทุกคน ส่งเสียงความต้องการ ตลอดจนความเดือดร้อนและปัญหาของตน และประชาชนมีเป้าหมาย อยากให้พรรคทำและผลักดันในเรื่องใดให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งภารกิจแรก ได้ใช้ช่องทางแพลทฟอร์มนี้เพื่อให้รัฐบาลยุติการสั่งซื้อวัคซีน ที่ด้อยประสิทธิภาพ ระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็มีการลงชื่อกว่า 100,000 ราย และภายใน 72 ชั่วโมง ก็ได้รับฉันทามติจากประชาชนกว่า 400,000 คน ซึ่งยอดลงชื่อยังพุ่งต่อไปไม่หยุด โดยมีผู้สนับสนุนให้ฟ้องรัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 96

ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าวต่อว่า แพลทฟอร์มที่ 2 “#ฟังเสียงสร้างไทย” จะใช้ช่องทางดิจิทัลและอื่นๆ เช่น ClubHouse ที่เชิญชวนให้ทุกคนมาให้ความเห็น ก่อนที่จะนำความเห็นเหล่านี้มารวบรวม ประมวลผล เพราะเสียงของประชาชนมีความสำคัญที่สุด โดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนกำลังเผชิญกับสภาวะการทำมาหากินลำบาก ตกงาน ถูกสั่งล็อกดาวน์ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้ตรงจุด ขณะเดียวกันจะมีการออนทัวร์ เพื่อรับฟังคนทุกกลุ่มทั่วประเทศ และจะมีการจัดทำ QR code ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามที่ต่างๆ ได้ มีส่วนร่วม ซึ่งพรรคพร้อมไปรับฟังเสียงสร้างไทยทุกที่ โดยติดต่อเข้ามาได้ที่เว๊บไซต์ของพรรค (www.thaisangthai.org/contact) ทั้งนี้ข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนตัว และถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น และในอนาคตแพลทฟอร์มทั้งหมดนี้จะพัฒนามากขึ้นเพื่อทำให้เสียงของประชาชน เสียงของคนตัวเล็ก กลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง จนนักการเมือง ตลอดจนภาครัฐ ต้องปฏิบัติตาม