วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมคณะศิษยานุศิษย์ มอบสมทบอุปกรณ์จัดทำเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม “อาชีวะรักษ์ปทุม”

0
1054

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม “อาชีวะรักษ์ปทุม” วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วย คุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อจัดทำเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 ชุด ให้กับนายแพทย์ปรัชญา โชติยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม “อาชีวะรักษ์ปทุม” พร้อมด้วย ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และคณะ

ทั้งนี้ เพื่อหนุนเสริมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ชาวจังหวัดปทุมธานี ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม “อาชีวะรักษ์ปทุม” กล่าวว่า “ชุดเตียงที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ มานี้ เป็นประโยชน์มาก ช่วยหนุนเสริมให้เกิดความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตของประชาชน คณะทำงานจะใช้ทุกสิ่งอย่างที่ได้รับการสนับสนุนมานี้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือดูแลให้เราผ่านพ้นวิกฤตภัยโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน”