“ธิดารัตน์” เสนอ 3 ข้อ แก้ปัญหาการเรียนช่วงโควิด

0
907

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการเยียวยาค่าเทอม สนับสนุนอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ และเร่งจัดการฉีดวัคซีนให้ทั้งครูและเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาลดค่าเทอม 10% แต่ยังมีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก ออกมาเรียกร้องว่าไม่ได้รับการลดค่าเทอมเลย หรือในกรณีที่ลด 10% ก็ยังถือว่าไม่พอ เนื่องจากไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการต่างๆ ของสถานศึกษาตามที่ถูกเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากต้องเรียนออนไลน์ เช่น ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าห้องแลป ฯลฯ นอกจากนี้ ครอบครัวยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก แถมยังค้องจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าไฟ เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษายังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงไม่สามารถลดค่าเทอมตามที่ขอได้ จึงเสนอให้สถานศึกษาลดค่าเทอมและให้รัฐบาลเยียวยาค่าเทอมให้แก่สถานศึกษาในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
  2. มาตรการการเรียนออนไลน์สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่สถานการณ์บีบบังคับ ดังที่เห็นได้จากการที่ทุกโรงเรียนใน จ. ภูเก็ต ต้องเรียนออนไลน์ 100% หลังจากที่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ล่ม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายงานว่าภายในสิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 65,000 คน บางครอบครัวหาเช้ากินค่ำ ต้องเติมอินเทอร์เน็ตในซิมการ์ดวันละ 20 บาท บางวันเงินไม่พอก็ต้องขาดเรียน อยากเสนอให้ออกนโยบายให้บริษัทเอกชนจัดหา WiFi ฟรีให้เด็กตามจุดบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยแลกกับการได้สิทธิให้บริการในจุดที่ต้องการ เพราะว่าโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง ควรแจกซิมการ์ดฟรีให้ทั้งเด็กและครูด้วย โดยตรวจสอบที่อยู่ของบ้านที่อยู่ในเขตสีแดงและส่งทางไปรษณีย์ไปถึงที่บ้านเลย และควรพิจารณาแจกคูปองให้นักเรียนซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
  3. ควรเร่งฉีดวัคซีนให้ครู เพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากที่เริ่มเปิดเทอม เกิดคลัสเตอร์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองขึ้นในหลายโรงเรียน นอกจากนี้ ประเทศไทยควรพิจารณาจัดหาวัคซีนให้เด็กด้วย เพื่อให้กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้บ้าง เนื่องจากเด็กเล็กไม่สามารถโฟกัสในการเรียนออนไลน์ได้นานและอาจทำให้ไม่เกิดพัฒนาการเต็มที่

“ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะขอเพิ่มงบประมาณกว่า 34,890 ล้านบาท เพื่อจัดหาอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์และช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู แต่อยากให้พิจารณาให้แก้ปัญหาตามที่ได้กล่าวไปอย่างตรงจุดและครอบคลุมด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ” นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย กล่าว