“นิติพล อนาคตใหม่” ลุยหาดบาเก๊ะ “นราธิวาส” ฟังปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเหตุ “เขื่อนกันทรายและคลื่น” ชี้เป็นสิ่งก่อสร้างของผู้มีอำนาจ -ไม่ได้มาจากความต้องการคนพื้นที่

0
1657

เมื่อวันที่24 สิงหาคมที่หาดบ้านบาเก๊ะอ.เมืองจ.นราธิวาสนายนิติพลผิวเหมาะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่และผู้นำเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมเดินทางรับฟังปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งลึกเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเรื่อนของผู้คนทำให้ชาวบ้านบางรายต้องสูญเสียบ้านและที่ดินโดยนายนิติพลกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น(Jetty) ยื่นเข้าไปในทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางนราซึ่งจุดประสงค์เพื่อขวางกระแสน้ำและดักตะกอนทรายแต่จากการการออกแบบและก่อสร้างที่่ไม่ดูสภาพพื้นที่จริงทำให้กระแสนน้ำวกกลับซัดเข้ามาเซาะชายฝั่งพังบ้านเรือนของผู้คนซึ่งเขื่อนดังกล่าวสร้างมาประมาณ7-8 ปีแล้วโดยตรงปลายที่มีลักษณะโค้งนั้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแทนที่จะไหลลงทะเลได้สะดวกกลับทำให้เกิดเป็นคลื่นวกกลับเข้ามาหาชายฝั่งและพังบ้านเรือนชาวบาเก๊ะ 

“จากที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับชาวบาเก๊ะหลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่มีที่ดินเหลืออยู่แล้วบ้านต้องไปเช่าที่เขาอยู่อยากให้รัฐได้มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นสร้างที่อยู่อาศัยถาวรให้ขณะเดียวกันเขื่อนกันทรายและคลื่นที่เป็นปัญหาหรือJetty ถ้าเป็นไปได้พวกเขาก็อยากให้รื้อออกเพราะมันไม่ตอบโจทย์กับพื้นที่  แนวกันทรายและคลื่นนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันแต่ปัญหาคือการตัดสินใจจะสร้างในพื้นที่ใดนั้นมีการจำลองพื้นที่ในห้องทดลองเพื่อดูทิศทางของน้ำหรือไม่ไม่ต้องดูไปถึงว่าสร้างเพราะประชาชนในพื้นที่ความต้องการจริงหรือไม่เลยเพราะโครงการส่วนใหญ่ในประเทศเกิดจากความต้องการของกลุ่มอำนาจไม่ใช่ความต้องการของคนในพื้นที่”  นายนิติพลกล่าว