“สุชาติ” เชื่อโควิด-19 ไม่หายไปไหน ขอให้รัฐบาลปรับกรอบคิดใหม่ ใช้มาตรการใหม่ เพื่อลดการระบาด

0
773

ศ.สุชาติ เชื่อว่าเชื้อโควิด-19 จะไม่หายไปไหน ขอให้รัฐบาลปรับกรอบคิดใหม่ ใช้มาตรการใหม่ เพื่อลดการระบาดลงให้มาก ให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบปรกติสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อโควิดได้ ทำเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอิใส และโรคระบาดอื่นๆ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า

1) รัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาโควิด-19 และเศรษฐกิจผิดพลาด ตรงข้ามกับสิ่งที่ควรจะทำมาโดยตลอด อาจเนื่องมาจากการขาดสติปัญญาและมีกรรมติดตัวมา จึงทำให้ประเทศชาติแทบล่มสลาย และประชาชนยากจนลง เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

2) รัฐบาลควรจัดซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงๆ มาเร่งฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็ว แต่รัฐบาลกลับสั่งปิดร้าน ปิดห้าง ปิดจังหวัด ปิดประเทศ โดยไม่มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ไม่เร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยหวังว่าเชื้อไวรัสโควิดจะลดลงไปเอง

3) รัฐบาลไทยคงต้องปรับกรอบคิดใหม่ เฉกเช่นที่ประเทศสิงคโปร์กำลังทำ ที่ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่หายไปไหน เราต้องใช้ชีวิตปรกติ ให้อยู่ร่วมกับโควิด ให้ได้ เหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ รัฐบาลจึงต้องจัดหาวัคซีนดีๆ ชนิด mRNA มาเร่งฉีดให้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้โดยเร็ว ภายใน 3-4 เดือนนี้ แล้วให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปรกติ ซึ่งประชาชนจะปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ อยู่แล้ว รัฐบาลไม่ควรไปสั่งปิดกิจการต่างๆ แบบเหวี่ยงแห จะทำให้เศรษฐกิจล่มสลาย

4) เราควรสร้างแนวคิดที่ว่าโควิด-19 จะไม่หายไปไหน คงไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโควิด ให้หมดสิ้นไปได้ แต่เราควรบริหารจัดการให้เชื้อไวรัสนี้ เป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หนึ่งได้ ดังนั้น ควรยกเลิกแนวความคิด Lockdown ยกเลิกข้อห้ามในสถานที่ต่างๆ แล้วให้ประชาชนเดินทางได้ รวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคนี้ได้

5) รัฐบาลจึงต้องทำ (ก) ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงๆ ให้ทั่วถึงและกว้างขวาง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน และลดการติดเชื้อ (ข) เร่งตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุก ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้ง่ายและหลากหลายวิธี ให้ประชาชนมีชุดตรวจเชื้อได้ด้วยตนเองที่บ้าน (ค) เร่งค้นหาวิธีการรักษา และยาชนิดต่างๆ รวมถึงยาและสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ลดอาการป่วยหนักถึงเสียชีวิต (ง) อบรมให้ประชาชนดูแลสังคมตามวิถี New Normal ด้วยการรักษาสุขภาพอนามัย และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ (จ) แก้ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกคนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง หากผู้ติดเชื้อที่เคยได้รับวัคซีนแล้ว อาจให้แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (ฉ) ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยหนักในห้องไอซียู และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

6) ด้วยวิธีการเหล่านี้ จะทำให้ประชาชนสามารถจัดการชุมชนได้ ดำเนินธุรกิจได้อย่างปรกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มข้น จะทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน และเปลี่ยนโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น
ดร.สุชาต​ิ กล่าวในที่สุด