คืนเดียวพรึบ!! ประชาชน ลงชื่อสนับสนุน กว่าครึ่งแสน ให้พรรคไทยสร้างไทย ยื่นฟ้องรัฐบาล หลังมีมติ ครม.จัดซื้อ Sinovac กว่า 6 พันล้านบาท ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ ผิดกฏหมาย ปลุกประชาชนสนับสนุนล่ารายชื่อ ยื่นฟ้องศาล คืนเดียวเกือบครึ่งแสน

0
797

(8 ก.ค.64) เมื่อคืนที่ผ่านมา พรรคไทยสร้างไทย ผุดแคมเปญ ” #ฟ้องรัฐบาลฆาตกร” ชวนประชาชนลงชื่อสนับสนุนยื่นฟ้องรัฐบาล หลังออกแถลงการณ์ เรื่องมติ ครม. จัดซื้อวัคซีนชิโนแวค กว่า 6,000 ล้าน อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ซึ่งระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และมาตรา 55 ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมลงชื่อกว่า 50,000 คน ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมลงชื่อ สนับสนุนการฟ้องรัฐบาลได้ที่
https://www.thaisangthai.org/page/CnM74da7