“การุณ” ชี้เงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารจำกัดคนเข้าถึง ย้ำโควิดรอบ 3 กระทบรายย่อยปิดกิจการ

0
77

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศในรอบที่ 3 ส่งผลกระทบประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าของรัฐบาล ยิ่งทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะตามศูนย์การค้า ต้องปิดร้านเพราะไม่มีลูกค้า เนื่องจากลูกค้ากังวลเรื่องการติดเชื้อ คนไม่กล้าไปเดิน ส่งผลให้ศูนย์การค้าทั้งหลายเงียบเหงา รายได้ของผู้ประกอบการหายไปแล้วกว่า 90 % และทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ดังนั้นวิกฤติไวรัสโควิดรอบนี้ จึงกระทบกับผู้ประกอบการทุกระดับ

นายการุณ กล่าวด้วยว่า มาตรการเยียวยาที่รัฐบาลออกมาเป็นมาตรการที่ไม่สามารถช่วยประชาชนได้จริง โดยเฉพาะมาตรการพักหนี้ เป็นการพักหนี้เงินต้นเท่านั้น แต่ดอกเบี้ยไม่พัก ประชาชนที่ไปเข้าในโครงการพักหนี้ของธนาคารยังต้องส่งดอกเบี้ยให้ธนาคารกินเปล่าแต่ไม่ได้ลดเงินต้น เป็นมาตรการที่ธนาคารพาณิชย์ได้ประโยชน์มากกว่าลูกหนี้ จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขในการช่วยเหลือใหม่ให้สมเหตุผลมากกว่านี้

“นอกจากนี้การกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท จากธนาคาร ออมสินตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ก็เป็นมาตรการที่เลือกปฏิบัติ เพราะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าและมีแอปของธนาคารเท่านั้นจึงกู้ได้ ดังนั้นมาตรการที่รัฐบาลออกมาจึงไม่สามารถช่วยประชาชนได้ตามที่รัฐบาลคาดหวัง จึงอยากให้รัฐบาลกำหนดมาตรการความช่วยเหลือใหม่ ให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้มากกว่านี้ ”นายการุณ กล่าว