พระธรรมรัตนาภรณ์ สมทบซื้อประกันแพ้วัคซีน สร้างความมั่นใจ ชาวปทุม

0
80

“ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท”


เจ้าคณะปทุม – รองเจ้าคณะปทุม – เจ้าคณะ อ.ธัญบุรี สมทบ ผู้ว่าฯปทุม – นายแพทย์ สสจ.ปทุม

มอบนิตยภัต (ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ) เต็มเดือน

เพื่อสมทบซื้อประกันคุ้มครองสร้างความมั่นใจ ชาวปทุมอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสาธารณสงเคราะห์

โทรมาสายด่วนชาวปทุม 02-5815658/065-9505772, Line : สายด่วนโควิด-19 ชาวปทุม หรือ ID : @718myvcs


ด้วยห่วงใยช่วยเหลือส่งแรงใจจาก : พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และพระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง

ที่มา : เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี : https://www.facebook.com/252442605518984/posts/973396650090239/