โฆษกเพื่อไทย ถามรัฐเปิด Hospitel ทางเลือก เตรียมวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์พร้อมหรือยัง แนะรัฐเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

0
246

ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นหลักพันคนต่อวัน และยังมีผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการรุนแรงจำนวนมากได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้ช่วยหาโรงพยาบาลเนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก การที่ ศบค.ยืนยันว่าได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เพียงพอ แต่สถานที่ดังกล่าวมีไว้รองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหลังจากรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหลายรายและเป็นผู้มีรายได้น้อยที่เข้าไม่ถึงการรักษาของโรงพยาบาลเอกชน และไม่มีทางเลือกอื่น ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาลจัดหาเตียงให้เพียงพออย่างเร่งด่วนด้วย ส่วนการที่รัฐบาลประกาศเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุราชการเข้ามาร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย อยากถามว่ารัฐบาลได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นทัพหน้าอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง การขอความร่วมมือคงเกิดขึ้นได้ยากถ้าทัพหน้าเหล่านี้ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเตรียมการของรัฐบาล

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้สังคมได้ตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในหลากหลายมิติ มีทั้งการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศได้ นอกจากนี้การที่ประชาชนยังมีความเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโดยเร็ว โดยควรเปิดเวที เชิญผู้ที่มีความรู้ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้ามาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แล้วเลือกนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

“เป็นรัฐบาลต้องฟังให้เยอะ เปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด หน้าที่ของรัฐบาลคือการทำให้ประชาชนพอใจและไม่มีคำถามต่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ในสภา” ดร.อรุณีกล่าว