“ลดาวัลลิ์” ข้องใจ สรรหา 7 กรรมการสิทธิฯใช้เวลาเป็นปียังไม่เสร็จ

0
1083

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า การสรรหาให้ได้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)7คน เปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1ปีกว่า ก็ยังไม่ได้กสม.มาปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทำให้กสม.ชุดปัจจุบัน ซึ่งเหลืออยู่เพียง3คน ยังอยู่ในตำแหน่ง แต่ไม่สามารถประชุมหรือดำเนินการใดๆได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน เนื่องจากไม่มีองค์กรอิสระด้านนี้มาดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ภาพลักษณ์กสม.ไทยในสายตาต่างประเทศก็พลอยเสียหายตามไปด้วย

ขณะนี้มีการเปิดรับสมัครหาผู้เหมาะสมเป็นกสม.อีก1คน เพื่อให้กรรมการสรรหาคัดเลือก คาดว่ากว่าจะเสร็จในขั้นตอนนี้ก็คงราวๆกลางเดือนตุลาคม จากนั้นวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการมาตรวจสอบประวัติผู้ที่ผ่านการสรรหา รวม 5 คน และนำเข้าสู่การตรวจสอบและลงมติให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา  หากผ่านไปได้ ประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อทั้ง5คนและอีก2คนที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช.เมื่อปลายปี2561รวมเป็น 7คนขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกสม.ชุดใหม่ คาดว่าคงจะเสร็จอย่างเร็วก็ปลายปี2562 อย่างช้าก็ต้นปี2563

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า เหตุที่ได้กสม.ไม่ครบ7คนนั้นเนื่องจากกรรมการสรรหายังเลือกผู้สมัครไม่ได้ เพราะติดขัดที่คะแนนโหวตของคณะกรรมการไม่ถึง2ใน 3 นั่นคือไม่ถึง7คนจาก10 คน แม้จะลงคะแนนถึง3รอบแล้วก็ตาม ทำให้ต้องเปิดรับสมัครกันใหม่ ดังนั้นแทนที่กสม.ชุดปัจจุบันซึ่งถูกสนช.ออกกฏหมายเซ็ต ซีโรจะพ้นจากตำแหน่ง กลับอยู่ในตำแหน่งต่อไป โดยที่ปฏิบัติงานอะไรไม่ได้

“ขอวิงวอนให้กรรมการสรรหาทั้ง10คน ปรึกษากันและพยายามเลือกผู้สมัครที่ยังขาดอีก1คนให้ได้ มิฉะนั้น เวลาจะถูกทอดยาวออกไป หากขั้นตอนของวุฒิสภาไม่มีปัญหา  ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อย  แต่ถ้าวุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบใครสักคนก็ต้องมาเริ่มต้นนับ1 สรรหากันใหม่ วนเวียนกันอยู่เช่นนี้ ไม่แน่ใจว่าสิ้นปี2562จะมีกสม.ชุดใหม่7คนเกิดขึ้นหรือไม่”นางลดาวัลลิ์กล่าวทิ้งท้าย