ผช.รมว.ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แรงงาน เร่งจัดทำแผน สั่งลุยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0
584

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดจังหวัดชลบุรี ทั้ง 5 เสือแรงงาน ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4 สระบุรี นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง และที่ปรึกษารัฐมนตรี รศ.นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือกสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ (Chonburi Model) รวมถึงแผนปฏิบัติการการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดให้ความเห็นชอบในช่วงบ่ายวันนี้

คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะเริ่มลุยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในจังหวัดชลบุรี และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ประชาชน             ทั่วไป ว่าจังหวัดชลบุรีมีมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่เข้มข้นในทุกมิติ