“เดียร์” สงสัย ระเบียบกองทัพบก อยู่เหนือ รธน.จริงหรือ? ถาม “ประยุทธ์” อยากเป็นอะไรกันแน่ ระหว่างนายกฯ หรือ อดีต ผบ.ทบ.

0
589

น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย โพสต์FB แสดงความเห็นกรณีคำพิพากษาของศาลรธน. โดยตั้งคำถามว่า

ระเบียบกองทัพบก อยู่เหนือรัฐธรรมนูญจริงหรือ? ทั้งอยากตั้งคำถามกับ พลเอกประยุทธ์ว่า ตอนนี้คุณอยากเป็นอะไรกันแน่ ระหว่างนายกฯ หรือ อดีต ผบ.ทบ.

ตามที่เดียร์เรียนมา กฎหมายไทยมีลำดับศักดิ์กำหนดไว้อยู่ ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่เปรียบเสมือนยอดพีระมิด และ กฎหมายที่อยู่รองลงมา จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่บนยอดสูงกว่าไม่ได้

ซึ่งกฎหมายที่อยู่ลำดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ ก็จะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่น ลดหลั่นกันลงไป

จะเห็นได้ว่า “ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่ออกโดยกระทรวง กรม กองต่างๆ จึงเปรียบเสมือนเสี้ยวเล็กๆ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องมีรายละเอียดสอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทุกประการ”

แต่ประเทศไทยวันนี้ ทำให้เดียร์รู้สึกว่า ความเข้าใจในเรื่องลำดับศักดิ์กฎหมายของตัวเองตามที่เรียนมาอาจผิดไป

เมื่อเราสามารถใช้ระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2554 ยกเว้นให้พลเอกประยุทธ์อาศัยอยู่ในบ้านหลวงต่อไปได้ โดยไม่ต้องแคร์กฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน จากการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ เช่น อยู่บ้านหลวงโดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอง

ดังนั้น นับแต่นี้ ตำรากฎหมายควรเขียนไว้หรือไม่ว่า “ทั้งนี้ ลำดับศักดิ์ของกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อม เช่น ทางการเมือง เป็นต้น”

ประเทศเรามีระเบียบยิบย่อยที่ออกโดยหน่วยราชการต่างๆ เป็นหมื่นเป็นแสนฉบับ อย่างนั้นเราคงต้องอยู่กันแบบนั่งไม่ติด เพราะไม่รู้ว่าจะมีระเบียบฉบับไหนมีค่าอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญอีกหรือไม่

เมื่อวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อ เดียร์คงไม่ไปก้าวล่วง แต่อยากถามหาสามัญสำนึกจากพลเอกประยุทธ์ ว่าตกลงตอนนี้คุณอยากเป็นอะไรมากกว่ากัน ระหว่างอดีตผบ.ทบ. กับ นายกรัฐมนตรี?

เพราะคุณไม่ควรเหยียบเรือสองแคมควบ 2 สถานะและใช้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะสิ่งที่คุณมีมันมาจากภาษีประชาชน

ถ้ายังอยากเป็นนายกฯ ต่อ ก็รีบซ่อมบ้านพิษณุโลกให้เสร็จแล้วย้ายเข้าไปอยู่ซะ

ขอให้โชคดี…พระคุ้มครอง