“ปิยบุตร” บุก “สกลนคร” บรรยายเนื่องใน “วันสันติภาพ” การเมืองไทยหลังเลือกตั้ง – ชี้ 4 ปัจจัยปัญหา รธน.2560 ลั่นต้องแก้ไข-แม้ยากแต่เชื่อรณรงค์ ปชช.อย่างหนักสามารถทำได้

0
1309

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายปิยบุตร​ แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​” โดย ระบุว่า รัฐธรรมนูญ​ฉบับปี 2560 นั้นมีปัญหาใหญ่ๆ อยู่หลายเรื่อง ได้แก่

1.เป็นผลพวงต่อเนื่องจากการรัฐประหาร​ 22 พฤษภาคม​ 2557 ซึ่งตอนนั้น คณะรัฐประหาร​ฉีกรัฐธรรมนูญ​ 2550 แล้วตั้งตนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เขียนรัฐธรรมนูญ 2557 ต่อเนื่องมารัฐธรรมนูญ 2560

2.เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของ คสช. ไม่มีคณะรัฐประหาร​ที่ไหนสามารถอยู่ยาวไปได้เรื่อยๆ ดังนั้น จึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น แล้วเปิดให้มีการเลือกตั้ง โดยคณะคสช. ออกแบบกติกาเอง เขียนรัฐธรรมนูญ​เอง เกิดการคิดสูตรคำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบพิศดาร แตกเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยมากมาย แล้วยังเขียนในรัฐธรรมนูญ​อีกว่า สว.250 คนมาจากการเลือกของ คสช​ มีบทเฉพาะกาลเป็นเวลา 5 ปี มีสิทธิร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี​ได้ด้วย ซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ พรรคที่ใหญ่ที่สุดในสภาฯ คือ “พรรค ส.ว.” ดังนั้น แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน

3.รัฐธรรมนูญ​ฉบับนี้ ทำให้การทำรัฐประหาร​ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด การใช้อำนาจของ คสช. ไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญ เอาระบบรัฐประหารซึ่งเป็นของชั่วคราวฝังลงไปอย่างถาวรในรัฐธรรมนูญ

และ 4. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เกิดอำนาจที่เรียกว่า “รัฐซ้อนรัฐ” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์​ชาติที่ถูกฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกควบคุมโดยกรรมการยุทธศาสตร์​ชาติอีกทีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็ประกอบด้วยนายพลเป็นส่วนมาก เปรียบเสมือนมีรัฐบาลสองชุดในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้รัฐมนตรี​แต่ละกระทรวง ยังต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์​ชาติ มิอาจคิดได้เองและไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ เป็นได้เพียงซุปเปอร์ปลัดกระทรวงเพียงเท่านั้น

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา คือ 376 คน และต้องมีฝ่ายค้าน 20 เปอร์เซ็นต์​ และต้องมีสมาชิกวุฒิสภา​ออกเสียงไม่ต่ำกว่า 84 คน หากมองตามความเป็นจริงแล้ว แทบไม่สามารถทำให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงโหวตให้แกไขได้เลย เราจึงจำเป็นต้องช่วยกัน รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ​อย่างกว้างขวาง ให้เหมือนกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ​ขึ้นมาโดยเฉพาะ เกิดจากฉันทามติของประชาชนจริงๆ ทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ถึงเวลาแล้ว เราต้องการรัฐธรรมนูญ​ที่ทุกคนยอมรับกันได้ เป็นของคนทั้งประเทศ ตาม นัยยะของคำว่ารัฐธรรมนูญ​ในภาษาอังกฤษว่า Constitution มาจากคำว่า co ซึ่งแปลว่าร่วมกัน กับ institution ซึ่งแปลว่าก่อตั้ง รัฐธรรมนูญ​จึงควรเป็นของคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันออกแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม