โฆษกเพื่อไทย ชี้คำสั่งให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เช่าทำโรงงาน-รีสอร์ท เอื้อประโยชน์นายทุน ลืมคนไร้ที่ทำกิน

0
740

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่มีประกาศคำสั่งคณะกรรมการประกาศปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปก. 2  ข้อ คือ อนุญาตให้ใช้ที่ ส.ป.ก. ทำกิจการทางวิชาการเกษตร  และให้เช่าที่ตั้งโรงงานหรือรีสอร์ต  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 63 โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ลงนามในประกาศคำสั่ง  ทำให้สังคมเกิดคำถาม ว่าการให้ที่ ส.ป.ก.ตั้งโรงงานหรือเช่าพื้นที่ทำรีสอร์ตได้  ขัดกับเจตนารมณ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งต้องจัดสรรที่ดินเกษตรกรรมให้คนจน คนไร้ที่ดินทำกินหรือไม่   ส่วนการให้เช่าที่ดินไม่มีการกำหนดคุณสมบัติ หรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าจะให้สิทธินายทุนหรือคนกลุ่มไหนเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่  จึงขอถามรัฐบาลว่า  ใครคือคนที่ได้ประโยชน์จากประกาศฉบับนี้

โฆษกพรรคเพื่อไทย  กล่าวอีกว่า การกระทำครั้งนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไม่จริงใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ยิ่งในวิกฤติทั้งจากโรคระบาดและการบริหารที่ผิดพลาดมาตลอด 6 ปี ที่ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขก่อน แต่การกระทำกลับสวนทาง  เพราะยังเดินหน้าสร้างกลุ่มผลประโยชน์และต่างตอบแทนกันในหลายวาระ จนทำให้ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มนายทุนและเครือข่ายของรัฐบาลนี้ยิ่งทวีมีแต่ความมั่นคง แต่ที่จนลงคือประชาชน  ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำจงขยายเพิ่มมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส เพิ่งถูกสังคมตั้งคำถาม กรณีคนสนิทถูกตั้งเป็นข้าราชการการเมือง  ทั้งที่ผู้นำรัฐบาลพยายามใส่ร้ายป้ายสีนักการเมืองเรื่องสภาผัวเมีย แต่พฤติการณ์ของรัฐบาลนี้ดูเหมือนว่าไม่แคร์สายตาประชาชน  ตั้งแต่กระบวนการ สรรหา ส.ว. มาจนถึงข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง  

“รัฐบาลไม่สำนึกถูก-ผิด  อะไรควร-ไม่ควร เป็นเรื่องที่รัฐบาลและคนในรัฐบาลนี้ไม่เคยมีสำนึกเลย” น.ส.อรุณี กล่าว