วันอังคาร, ธันวาคม 6, 2022
 • Home
 • News
 • ARTICLE
 • VIDEO
 • REVIEW
 • PROJECTS
 • Contact
More

  “ประยุทธ์” ชี้แจงสภาครั้งแรก พูดเร็วบ้าง ไม่ชัดบ้าง แต่พูดแล้วทำ ระบุ บางคนอาจไม่เคยชิน ยันให้เกียรติทุกคน

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้าน ว่า  ตนอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่ง พูดไม่ชัดบ้าง กลืนน้ำลายบ้าง ตนเป็นมนุษย์ ถ้าท่านพูดเก่งก็เรื่องท่าน แต่ตนพูดแล้วทำไปด้วย สำหรับการบริหารจัดการน้ำเราได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยมีการบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ำเพื่ออุปโภค และน้ำเพื่อบริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ  นี่คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติ เพราะพูดอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ แต่ปัญหาวันนี้คือ น้ำไม่เพียงพอ เพราะฝนไม่ตก ขณะที่การเกษตรก็ทำเกินกว่าปริมาณน้ำ แต่รัฐบาลจะแก้ไขด้วยการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากฝ่ายค้านติติงเพียงอย่างเดียว โดยไม่สร้างสรรค์ คงไม่ได้และที่ท่านบอกว่าต้องหาน้ำให้ได้ หาให้เพียงพอ แต่บางพื้นที่เจอปัญหาน้ำส่งไปไม่เพียงพอ  ซึ่งหากส่งในปริมาณที่เกินเกณฑ์จะมีปัญหาต่อน้ำอุปโภคและบริโภค “ผมเสียงดังไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะไม่ได้พูดนานแล้ว ผมเองก็มีตัวตนของผมเหมือนกัน...

  ‘ธีรรัตน์’ ชี้ 8 ปีทุจริตเฟื่องฟู ภาพลักษณ์ไทยตกต่ำดิ่งเหว เบรก ‘ประยุทธ์’ หยุดถลุงภาษีประชาชน

  นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี 605...

  กมธ. ติดตามงบฯ ติง มท.พิจารณา Covid19 ไม่เข้าข่าย “สาธารณภัย” ใหม่ พร้อมจับตาโครงการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล็อคสเปค

  นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ติงมหาดไทย ตีความโรคโควิค-19 ไม่ใช่ “สาธารณภัย” ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถขอสนับสนุนงบกลางมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ จากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (อปท.) เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เมื่อ 7 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา มีการสอบถามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้อ้างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (26 กพ. 63) ด้วยเหตุผลว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ไม่เข้าข่ายเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 จึงถือว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่เข้าข่ายเป็นสาธารณภัย ซึ่งตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ได้ให้คำนิยาม “สาธารณภัย” ว่า หมายรวมถึงโรคระบาดในมนุษย์อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น หรือเหตุอันใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน แต่การตีความของกระทรวงมหาดไทยกลับตีความว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัย ปิดโอกาสท้องถิ่นใช้งบกลางได้ นายไชยา พรหมา ยังได้กล่าวอีกว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 ให้คำจำกัดความว่า “ภัยพิบัติ” หมายถึง “สาธารณภัย” อันเป็นภัยที่เกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และร่างกายของประชาชน น่าจะเพียงพอกับคำว่า “สาธารณภัย” อีกทั้ง องค์การอนามัยโลกยังประกาศให้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ ดังนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว แต่การตีความของกระทรวงมหาดไทย กลับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เท่ากับรัฐบาลไม่ให้เครื่องมือหรืออาวุธแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ต่อสู้ในครั้งนี้ อีกทั้งเกิดการเคลื่อนย้ายประชาชนกลับภูมิลำเนาเป็นอย่างมาก และรัฐบาลมีมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ประชาชนในการสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ของตนเองไม่ให้กระจายออกไปอย่างเร่งด่วน เป็นที่สังเกตว่า การตีความ “สาธารณภัย” ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ อาจเป็นความพยายามที่จะดึงงบกลางไว้ใช้เองแต่เพียงผู้เดียว เป็นการปิดโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้งบกลางมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จึงอยากจะให้กระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน นายไชยา กล่าวในที่สุด

  รมว.ยุติธรรม แลกเปลี่ยนความเห็น ปิยบุตร -กมธ.กฏหมาย “สมศักดิ์”เผยได้คำแนะนำ-แนวทางเป็นประโยชน์เหมือนเปิดโลกทัศน์ ชี้ไม่ว่าฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาลพร้อมรับฟังได้หมด

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย. คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กว่า 20 ท่าน ได้นำคณะเข้าพบเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน นำโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานกมธ. ที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานเพื่อให้เกิดแนวทางที่ตรงกันในการก้าวไปข้างหน้าได้ ทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมและกมธ.กฎหมายฯ...

  “ประเสริฐ”ชี้รัฐบาลยิ่งแจกเงินยิ่งประจานบริหารประเทศล้มเหลว อัดทีมเศรษฐกิจรัฐบาลสอบตกยกทีม ลั่นรัฐไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 151-152 หากรัฐบาลตั้งใจที่จะรับฟังเพื่อนำไปแก้ไข จะเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึงการทำงานที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศในทุกมิติ รวมทั้งสร้างปัญหาใหม่ ให้ประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ  ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการอภิปรายตามมาตรา 151-152 พลเอกประยุทธ์  จะใช้วิธีการตอบตามโพยที่มีคนเขียนให้ตอบ หรือตอบไม่ตรงคำถาม เพราะตัวเองไม่รู้จริง ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะโยนความผิดให้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือ พรรคการเมืองฝ่ายค้าน เป็นการตอบคำถามแบบไม่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะตลอดการบริหารที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า พลเอกประยุทธ์ สอบตกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ไม่เคยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในขณะที่ทีมงานเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง -พลังงาน-พาณิชย์ - อุตสาหกรรมและเกษตร ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ดังนั้นจึงสอบตกทั้งทีม “หากพลเอกประยุทธ์ ไม่อวดฉลาดและฟังคำแนะนำของพรรคฝ่ายค้าน จะสามารถแก้ปัญหาได้ พรรคฝ่ายค้านเคยให้แนะนำว่าหากรัฐบาลทำให้ราคาข้าวมีราคาที่ดีขึ้นก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น เพราะเมื่อชาวนามีรายได้ที่ดี ก็จะมีการซื้อขายและมีการหมุนของเงินในหลายรอบ จะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย ต่างจากการที่พลเอกประยุทธ์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการแจกเงิน ยิ่งประจานว่าไร้ความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล”นายประเสริฐ กล่าว 

  “ลดาวัลลิ์” เผย ชาวนาพะเยาเดือดร้อนหนัก ข้าวแห่งตาย วอนรัฐบาลสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือด่วน!

  นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โพสต์เฟซบุ๊ก Ladawan Wongsriwong ระบุถึงความเดือดร้อนของชาวนาพะเยาว่า เกี่ยวข้าวทั้งน้ำตา วันนี้ชาวนาทุ่งลอถิ่นทุ่งรวงทองของจังหวัดพะเยาร้องทุกข์มาว่า นาข้าวที่ขาดน้ำฝนหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มปลูก หน้าฝนก็มีฝนตกน้อยช่วง ก.ค.-ต.ค.เกิดฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวไม่สมบูรณ์บางรายข้าวออกรวงแค่ 20% ส่วนหนึ่งต้นข้าวรวงข้าวแห้งตายแล้ว บางส่วนกำลังออกรวงและต้องการน้ำหล่อเลี้ยงด่วน จึงขอเสนอให้สำรวจความเสียหายตามความเป็นจริง แล้วจ่ายชดเชยดอกเบี้ย ธกส.ให้ชาวนาด้วยเพราะปีนี้ข้าวจะไม่พอกินและจะไม่พอขาย เคยขอฝนเทียมก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย วอนรัฐบาลอย่าทิ้งชาวนา แบ่งงบฯกลาโหมช่วยชาวนาบ้าง https://www.facebook.com/100000984572610/posts/3009249415784515?sfns=mo

  Must Read

  “ก้าวไกล” ชุดใหญ่ปูพรมหาเสียงทั่วเขต 6 สงขลา มั่นใจส่ง “ธิวัชร์ ดำแก้ว” เข้าสภาฯ – “พิธา” จี้ถาม...

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล อำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรค ได้แก่ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, รังสิมันต์ โรม, เบญจา...

  “คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย” พบ “สถานทูตจีน” แลกเปลี่ยนแนวทางเศรษฐกิจเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง

  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า เมื่อบ่ายวานนี้ ตนพร้อมคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเลย และ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดหนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้เข้าพบสถานทูตจีนตามคำเชิญ โดยได้พบกับ Mr....

  “วรสิทธิ์”หวั่น“โกดังพักหนี้”เอื้อกลุ่มทุนรายใหญ่ อัดล้มเหลวรอบสองเชื่อผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงเงินกู้

  นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้ ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับผลกระทบ ธุรกิจล้มระเนระนาดทั้งประเทศ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมาขออนุมัติสภาเพื่อออกพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท โดยมีการกันเงินจำนวน 500,000 ล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ไห้กับผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ผ่านธนาคารพาณิชย์ ผ่านไป 1 ปี เงินกู้จากพรก.ที่จะช่วยผู้ประกอบการ กู้เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ จำนวน 500,000 ล้านบาท แต่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการได้เพียง 1 00,000 กว่าล้านเท่านั้น เหลือเงินมากกว่า 30,000 ล้าน ปัญหาที่ตามมาคือ ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงเงินกู้ เพราะธนาคารพาณิชย์เลือกจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าของธนาคารที่มี ฐานธุรกิจดีเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการรายใดที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะทั้งนี้เงื่อนไขเงินกู้ที่แบงก์ชาติตั้งไว้ส่งผลให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงเงินกู้ นายวรสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจวงเงิน 250,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ภายใต้โครงการโกดังพักหนี้ หากสามารถปล่อยสินเชื่อได้จริง ตรงกลุ่มเป้าหมายก็สามารถช่วยผู้ประกอบการได้ แต่หวั่นใจว่าธนาคารจะปล่อยเงินกู้จำนวนนี้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทในเครือของนายทุนใหญ่เท่านั้น เงินช่วยเหลือก็ล้มเหลวรอบ 2 ไม่ต่างจากรอบแรก คือผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ ทั้งนี้ การจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ รัฐต้องไม่ตั้งเงื่อนไขที่ยุ่งยากและไม่เลือกปฎิบัติช่วยเฉพาะผู้ประกอบการชั้นดี เพราะหากทำเช่นนั้นเงินกู้จำนวน 250,000 ล้านบาท จะล้มเหลวรอบ 2 เพราะไม่สามารถที่จะกู้ช่วยผู้ประกอบการได้

  “จักรพล”พร้อมดันปัญหาฝุ่นพิษเชียงใหม่สู่เวทีโลก อัดรัฐปล่อยคนนับล้านเผชิญฝุ่นผิษไม่เหลียวแลช่วยเหลือ

  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือติดอันดับของสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นอันดับหนึ่งของโลก คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือPM2.5 ไปอย่างมาก ส่งผลกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนหลายล้านคน ทั้งๆที่รัฐบาลมีโอกาสในการนำเรื่องดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมอาเซียน แต่รัฐบาลไทยเลือกที่จะเพิกเฉย ไม่มีการนำเสนอปัญหาฝุ่นควันพิษเข้าสู่ที่ประชุมอาเซี่ยนหรือรัฐบาลมองว่าปัญหาดังกล่าวไม่สำคัญจึงปล่อยให้คนนับล้านคนต้องเผชิญกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเอง นอกจากไม่ให้ความสำคัญรัฐบาลยังตัดงบประมาณที่จะเอื้อให้มีการพัฒนาการดับไฟป่า ชุดดับเพลิง ทั้งๆที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ แต่รัฐบาลนี้กลับไม่ให้ความสำคัญตัดงบประมาณดังกล่าว นายจักรพล กล่าวด้วยว่า น่าเสียดายที่ พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ... ที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏรถูกตีตก ถูกตีตก เพราะถูกมองว่าเป็นพระราชบัญญัติการเงิน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ให้คำรับรอง ทั้งๆที่หากมีพระราชบัญญัตินี้ก็อาจจะช่วยให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น เพียงแค่นี้ก็ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มองปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับชาติ “ ในนามส.ส.ของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเสนอพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ต่อสภาฯแน่นอน เพราะมองว่าเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นยิ่งและสำคัญที่สุดต่อพี่น้องประชาชน พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ ทั้งนี้ในการประชุมระดับชาติที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมรัฐสภาโลก ประชุมอาเซียน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ก็จะนำเสนอประเด็นการแก้ปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อหารือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในระดับภูมิภาค เพราะกรณีดังกล่าวเมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญทางคณะกรรมาธิการจะใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อหามาตรการร่วมกัน เพื่อต่อลมหายใจและอากาศที่สะอาดให้กับคนนับล้านคนที่ทนทุกข์ทรมานโดยรัฐไม่เหลียวแล”นายจักรพลกล่าว

  ขอ #เบี้ยเสี่ยงภัย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ #ฮีโร่ตัวจริง ของประชาชน

  ตลอด 2 สัปดาห์ผ่านมา หน่อยและทีม #ไทยสร้างไทย ได้ลงพื้นที่กันทุกวัน เช้าจรดเย็น จากการที่เราลงพื้นที่ทุกวันหน่อยได้เห็น คนทำงานหนัก ผู้อยู่”เบื้องหลัง”มากมาย จึงอยากจะให้กำลังใจผู้คน ผู้เสียสละ ผู้เป็น #ฮีโร่ตัวจริง ของเราเหล่านี้อย่างยิ่ง ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ...

  โค้งสุดท้าย! “ธนาธร” รุดให้กำลังใจ – ร่วมวงอาหารเช้าผู้สมัคร “อบต.ราชาเทวะ” พี่น้องประชาชนให้กำลังใจคึกคัก

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ จ.สมุทรปราการ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ เพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจ พร้อมรับประทานอาหารเช้าร่วมกับ ชุติกาญจน์ ศรทอง ผู้สมัครนายก อบต. ราชาเทวะ เบอร์ 5 โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทักทายให้กำลังใจ และอวยพรให้ผู้สมัครที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนสามารถคว้าชัยชนะให้สำเร็จ...

  “พิธา” ย้ำ กมธ.โควิด ต้องตรวจทั้งงบและมาตรการเพื่อครอบคลุมผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดทางรับฟังปัญหา หาทางเยียวยาประชาชนได้ ชูไม่จำกัดกรอบเวลา 120 วัน แต่ขยายไปตามเวลาใช้เงิน ...

  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสนอญัตติด่วนยื่นต่อสภาให้มีการจัดตั้งโดยพรรคก้าวไกล โดยในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ประธาน กมธ. โดยในวันนี้เป็นการประชุมเรื่องขอบเขตการทำงานของ กมธ.วิสามัญคณะนี้

  “เพื่อไทย” จี้ “ประวิตร” เร่งช่วยเกษตรกรผู้ปลูกขิงหลังสินค้าไม่มีผู้รับซื้อเลย เผยรัฐบาลทอดทิ้งเกษตรกรชี้ตลาดส่งออกขิงไทยดับสนิทผู้ค้าต่างชาติเมินสินค้าไทย

  นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย เขตพื้นที่ อ.แม่สรวย-อ.เวียงป่าเป้า ในฐานะคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่า เกษตรกรผู้ปลูกขิงเดือดร้อนหนักมาก ไร้พ่อค้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โดนเฉพาะขิงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากปีก่อนหน้านี้ราคาที่เคยขายได้ 20-30บาท ต่อกิโลกรัม ล่าสุดขิง...

  สสส. ชู 2 คู่มือ “มนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ป(ล)อด” “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย-ระดมสมองส่วนรวม-ปรับปรุงจากเจ้าของอาชีพ ช่วยคนไทยมีทางเลือกปรับตัวชีวิตวิถีใหม่...

  วันนี้ (10 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่าย THAI SAFE NERWORK บริษัท ลูกคิด(Lukkid) จำกัด Thailand Development Research Institute (TDRI) บริษัท สคูลดิโอ จำกัด และ Eureka Global จัดทำคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” และชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” โดยนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกเเบบ เเละการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นเเบบบนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา พร้อมคณะที่ปรึกษารวบรวมองค์ความรู้ กลั่นกรอง เเล้วนำข้อมูลมาสื่อสารโดยเน้นการใช้ชีวิตจริง  “คู่มือฯ เป็นตัวช่วยหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนในแบบ "new normal" ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจง่าย ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” นำเสนอแนวทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรค วิธีการดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการของคนที่เสี่ยงเป็นมนุษย์โควิด ชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” นำเสนอวิธีการป้องกันตนเองลดความเสี่ยงการติดเชื้อในแบบที่เรียกว่า เปิดเมืองให้ปลอดโรค ด้วย 12 ตัวอย่าง ได้แก่ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ กิจกรรมสันทนาการ ร้านตัดผม ร้านบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง สนามกอล์ฟสนามกีฬา การเดินทาง ทั้งรถโดยสารสาธารณะ  เรือ เครื่องบิน มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และรถไฟฟ้า จึงหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือทั้ง 2 ฉบับจะเป็นแนวทางดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด กล่าวว่า โดยการออกแบบคู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง ชุด “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด” และ  ชุด “คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ” มีกระบวนการคิด 3 ขั้นตอน คือ 1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทำการสำรวจผ่านทางออนไลน์ และลงพื้นที่สัมภาษณ์ 2. ระดมไอเดียความคิดจากส่วนรวม ผ่านรายการสดทางช่อง youtube และ 3. ถอดองค์ความรู้จากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายมาปรับใช้ในการออกแบบ นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก มีภาพประกอบทุกขั้นตอนทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

  ‘ลิณธิภรณ์’ จวก ‘ประยุทธ์’ ปล่อย ‘บ่อนพนันเกลือนกลาด ยาเสพติดเกลื่อนเมือง’ จี้เร่งแก้ก่อนสังคมไทยเสื่อมพัง แนะ 3 ทางออกแก้ก่อนสาย

  ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ (ดร.หญิง) รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีความกังวลเป็นอย่างมากว่า ขณะนี้สังคมไทยกำลังเสื่อมโทรมอย่างหนัก นอกจากจะเผชิญปัญหา ‘การพนันเกลื่อนกลาด’ ยังมี ‘ยาเสพติดเกลื่อนเมือง’ กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ข่าวการบุกจับผับลับย่านเจริญราษฎร์ พบยาเสพติดจำนวนมาก หรือเมื่อปลายเดือนมิถุนายน...

  อำนาจต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ ‘รองเลขาธิการก้าวไกล’ เตือน อย่าเล่นลิ้นปล่อย จว. ‘ล็อกดาวน์’ กันเอง ย้ำ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องเยียวยาหนุนเสริมด้วย

  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองเลขาธิการ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แสดงความเห็นต่อการที่รัฐบาลเริ่มประกาศใช้มาตรการเข้มข้นในการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนในบางพื้นที่เป็นพิเศษ เช่น กรณีพื้นที่ 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยระบุว่า แม้จะมีการเล่นลิ้นว่า "ไม่ใช่ล็อกดาวน์ แต่เป็นการทำให้เกิดความเข้มงวดขึ้นมา"...

  “ไทยสร้างไทย” เดินหน้าลุยต่อสนามการเมืองใหญ่ทันที ชี้ผลสนามกทม.เป็นที่น่าพอใจ เพราะได้คะแนน กว่า 241,975 คะแนน ยืนยันพร้อมทำงานอย่างหนักสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องประชาชน

  พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค พร้อมด้วยน.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.พรรค นายประภัสร์ จงสงวน ผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และส.ก. และนายสุธา ชันแสง ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ภาค กทม. จัดประชุม เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจผู้สมัครส.ก.พรรคไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้สมัคร...