พิจารณ์ ก้าวไกล ตั้งข้อสังเกต 2 โครงการที่ อนุกมธฯ เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียกร้อง กมธฯชุดใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งเรื่องให้ “ประธาน ชวน” วินิจฉัย

วันที่ 11 ส.ค.2563 นายพิจ

Read More »

“รยุศด์” ขอผู้มีอำนาจฟังเด็กรุ่นใหม่ให้ดีปราศจากอคติ “พวกเขาไม่ได้ล้มเจ้า แต่เอาเจ้า” พร้อมขอสภาฯสานต่อเจตจำนงร่วมปฏิวัติประเทศ ด้วยวิถีทางและกลไกสภาฯ

ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก

Read More »