รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : จุดเริ่มต้นของพัฒนาการระบบเผด็จการในสังคมไทย (อีกครั้ง)

19 กันยายน… วันนี้เมื่อสิบห้าปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักประเทศไทยให้ถอยหลังกลับไปล้าหลังทุกด้าน ด้วยการที่ ทหารกลุ่มหนึ่ง ถืออาวุธ พร้อมกองกำลังที่ใช้อำนาจนอกระบบรัฐธรรมนูญ ยึดอำนาจ จากรัฐบาลประชาธิปไตย ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งตามฉันทามติ ของประชาชน พร้อมกับการฉีกรัฐธรรมนูญ...

“ไทยสร้างไทย” สนับสนุนการตรากฎหมาย พ.ร.บ.อุ้มหาย ให้มีผลครอบคลุมตามข้อเสนอ ยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

แถลงการณ์คณะทำงานด้านกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยที่สภาผู้แทนราษฏรลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ…. ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 (Convention against...

เพื่อไทยโชว์ผลงาน ส.ส.สกลนคร ฟื้นภูมิปัญญาผ้าคราม ปั้นแบรนด์ “ครามสกล” พลิกฟื้นดินสร้างรายได้

“ในฐานะนักการเมือง เราเชื่อว่าองค์ความรู้สำคัญจริงๆ ที่จะสร้างโอกาส สร้างรายได้ และจะช่วยให้ประเทศเราอยู่รอด โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร ซึ่งเกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ” สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ผ่านภาพยนตร์สั้น ‘ภูมิปัญญา นวัตกรรม...

พัฒนาประเทศ ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์นำประเทศ หากไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อแสวงหาฐานรายได้ใหม่ ไทยจะสูญเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

หน่อยได้มีโอกาศ ร่วมพูดคุยใน Clubhouse ในหัวข้อ ‘วิทยาศาสตร์นำประเทศ’ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยตัวอย่างของการบริหารประเทศในรัฐบาลปัจจุบัน ไม่ได้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ และการระบาดวิทยา เพื่อใช้ควบคุมโรคโควิด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์...

ไทยสร้างไทย หนุนยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้ ใช้คุมโควิดไม่อยู่ หนำซ้ำทำลายเศรษฐกิจ

แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ ในทางกลับกันกลับส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญได้ส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ประชาชนทั่วไปขาดกำลังซื้อ หนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.128...

มาหาทางออกด้วยกันมั้ยลุง :วัฒนา เมืองสุข

การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือว่าจบลงแล้วด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาล เพราะการเมืองในระบอบรัฐสภาตัดสินกันด้วยเสียงข้างมาก อีกทั้งการที่ผู้ลงมติให้กับนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับฝ่ายค้าน ฝ่ายที่แพ้การลงมติจึงควรยอมรับกติกาที่ตนเองก็เคยใช้มาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น คุณภาพของผู้แทนราษฎร หรือจำนวนเสียงที่ก้ำกึ่งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพจนเกิดข่าวลือเรื่องการใช้เงินของทั้งสองฝ่ายเพื่อล้มอีกฝ่าย เหตุที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยบิดเบือนหลักการจึงสร้างปัญหาจนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาการเมืองแทนปัญหาของบ้านเมือง ผมจึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงเบื่อกับการเมืองแบบที่กำลังเป็นอยู่เช่นกัน ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาสำคัญ 3 ปัญหา คือ (1) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง (2) โควิด-19 และ (3) ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก่อน หาไม่แล้วปัญหาทางการเมืองจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาเศรษฐกิจ ผมจึงเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้เดียวที่จะนำพาประเทศออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้ด้วยการเสนอให้คณะรัฐมนตรีทำประชามติสอบถามประชาชน หากผลการออกเสียงลงคะแนนประชามติออกมาว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกอย่างจะจบลงโดยไม่มีผู้ใดสามารถเอาประชาชนไปอ้างได้อีก แต่หากประชาชนเห็นด้วยก็จะได้เริ่มกระบวนการซึ่งจะเสร็จทันก่อนครบเทอมของสภาชุดนี้ ปัญหาทางการเมืองก็จะได้รับการคลี่คลายส่วนประชาชนก็จะได้เลือกรัฐบาลของตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งหากประชาชนจะเลือกพลเอกประยุทธ์กลับมาอีกด้วยกติกาที่ประชาชนเป็นผู้ร่างขึ้นทุกคนในประเทศนี้รวมทั้งตัวผมเองก็พร้อมยอมรับ วัฒนา เมืองสุข

คำกล่าวเปิดญัตติ โดย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (31 ส.ค. –3 ก.ย.2564)

กราบเรียน ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ผม... นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จากที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน...

ต้องเร่งทำSmart lockdown โดยด่วนที่สุด : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

การคลาย Lockdown เพื่อให้ประชาชนกลับมาทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดี และจำเป็นต้องรีบทำ แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มาตรการทางสาธารณสุขปฏิบัติได้จริง และต้องไม่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อย่างที่ดิฉันได้เสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องเร่งทำSmart lockdown โดยด่วนที่สุด มาตรการคลาย Lockdown ที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอนั้น ต้องทำพร้อมกับการที่รัฐต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ด้วย เช่น การกำหนดให้พนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนก่อน จึงจะเปิดดำเนินการได้ ดิฉันเห็นว่า...

“10 ปีที่หายไป จากนโยบายของ “ยิ่งลักษณ์” เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการแถลงนโยบาย

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เขียนบทความ "10 ปีที่หายไป จากนโยบายของ “ยิ่งลักษณ์” เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการแถลงนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554

NEXT NORMAL คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งเตรียมการให้คนไทย : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

สถานการณ์การระบาดของ DELTA กำลังก่อปัญหาระบาดทั่วโลก 93% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นสายพันธุ์ DELTA โดย CDC. ของอเมริกาได้ประกาศเตือนให้ใส่หน้ากากในที่สาธารณะ แม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว...

Stay Connected

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

130,125แฟนคลับชอบ
9,058ผู้ติดตามติดตาม