‘รมว.สุชาติ’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

0
447

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัยชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถึยร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมราชการ เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ การจ้างงานคนไทยมีงานทำ เป็นต้น

จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และตู้เย็น จำนวน 1 เครื่องจากบริษัท ไฮเออร์อิเลทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรีต่อไป