สภาฯ ท่องเที่ยวปทุมฯ เยี่ยมชมการเตรียมพร้อมทุ่งดอกไม้ล้านต้น แหล่งท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกาย

0
967

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. คุณภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และคณะ ได้เข้ากราบนมัสการ “หลวงพ่อทัตตชีโว” ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังหลักธรรมในการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในมุมมองทางพระพุทธศาสนา โดย “หลวงพ่อทัตตชีโว” ได้เมตตาให้โอวาทให้เข้าใจถึงถึงความสำคัญของ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธ” อันจะนำมาซึ่งประโยชน์อันสูงสุดทั้งต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา

จากนั้น ในเวลา 17.30 น. คณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของแปลงดอกไม้ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” ทุ่งดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ บริเวณ ปทุมเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ที่กำลังเริ่มต้นดำเนินการปลูกดอกเบญทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น รวมจำนวน 1 ล้านต้น ให้พร้อมออกดอกตามเป้าหมายช่วงเดือนมกราคมต้นปีพุทธศักราช 2564 โดยคณะฯ ยังได้มีส่วนร่วมกันในการสถาปนา “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” ด้วยการร่วมปลูกดอกเบญทรัพย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นทางมาแห่งบุญ ในโอกาสนี้ด้วย โดยมีพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ให้การต้อนรับ

คุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า “การปลูกดอกไม้ ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส เป็นกิจกรรมงานบุญประจำปี ที่เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินการขึ้น เพื่อสืบสานพุทธประเพณี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ อันนำมาซึ่งบุญกุศล และความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ สำหรับชื่อดอกไม้ที่ใช้ปลูกมีมงคลนามว่าดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลของชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชนเจริญรุ่งเรื่องด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายในทางธรรม ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อขายต้นเบญจทรัพย์หรือต้นทรัพย์บานชื่นแต่อย่างใด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีกุศลศรัทธา ได้ร่วมกันปลูก ดูแล และเยี่ยมชม ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานฯ”