สุรเชษฐ์ ก้าวไกล ซัด ก.คมนาคมไม่รอบคอบ ส่งผลสภาพัฒน์ตีกลับรถไฟรางคู่เฟส2

0
323

วันที่ 8 กันยายน 2563 สุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล แสดงความคิดกรณีที่มีกระแสข่าวสภาพัฒน์ ตีกลับรื้อทางคู่รถไฟเฟส2ว่า กรณีเช่นนี้เป็นเพราะความไม่พร้อมของกระทรวงคมนาคมในการคิดให้ขาด ไม่มีรายละเอียดในการตอบข้อสงสัยให้ครบ จึงต้องเริ่มกระบวนการเสนอโครงการใหม่ คงไม่ใช่เพราะสภาพัฒน์อยากชะลอโครงการรถไฟทางคู่เพราะไม่เห็นด้วยกับโครงการ

โดยตนเชื่อว่าสภาพัฒน์น่าจะเข้าใจประเด็นนี้ว่าการลงทุนรถไฟทางคู่มีความจำเป็นและสภาพัฒน์ก็คงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง จากถนนเป็นราง จากรถส่วนตัวเป็นระบบขนส่งสาธารณะ เพราะนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศซึ่งมีการตกผลึกทางความคิดร่วมกันแล้วระหว่างข้าราชการและนักวิชาการ อย่างไรก็ตาม การใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงตามทิศทางนี้เท่าที่ควร

อย่างไรก็ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคต ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในปัจจุบันมีปัญหามาก มีโครงการที่ไม่คุ้มค่า เกินจำเป็น ซ้ำซ้อนเพียบ เช่น โครงการรถไฟทางคู่กับโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็คือทางรถไฟอีกคู่แต่คนละขนาดใช้งานได้คล้ายกัน แถมยังทำมอเตอร์เวย์มาแย่งลูกค้ากันเองอีกตาม 4 แกนหลักทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการวางแผนแบบต่างหน่วยงาน ต่างคิดต่างทำ แย่งชิงงบประมาณกันเอง ผลาญงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ขาดการมองปัญหาอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของโครงการจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประเทศของเราใกล้จะถังแตก หนี้เงินกู้ก็ชนเพดาน แต่ไม่ได้แปลว่าควรชะลอโครงการรถไฟทางคู่แล้วเอาแต่สร้างและซ่อมถนน  รัฐบาลควร “ปรับแผนแม่บทการลงทุนด้านคมนาคม” อย่างจริงจัง โดยบูรณาการระหว่างรูปแบบการเดินทางและขนส่งตลอดจนการเชื่อมต่อเพื่อพัฒนาเมือง ไม่ใช่จะเอาแต่หลับหูหลับตาสร้างมาแข่งขันกันเองแบบสิ้นเปลืองเกินเหตุในบางพื้นที่แล้วปล่อยให้อีกหลายพื้นที่ไม่ได้รับการเหลียวแล ประเทศเราในช่วงนี้ควรเน้นไปที่การซ่อมหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดีและเน้นการสร้างเมืองให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายย่อย ไม่ใช่เอาแต่สร้างถนนเส้นใหม่แล้วปล่อยให้เมืองโตตามยถากรรม