พิจารณ์ ก้าวไกล ตั้งข้อสังเกต 2 โครงการที่ อนุกมธฯ เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียกร้อง กมธฯชุดใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งเรื่องให้ “ประธาน ชวน” วินิจฉัย

0
86

วันที่ 11 ส.ค.2563 นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่มีอนุกรรมธิการแผนบูรณาการฯ ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีพฤติกรรมในการเรียกรับผลประโยชน์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ มีมติให้มีการตรวจสอบและส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นายพิจารณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบและการที่ตนอยู่ใน กมธ.พิจารณางบประมาณฯชุดใหญ่พบว่างบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็น 2 โครงการนี้ที่ถูก ส.ส.ที่เป็นอนุกรรมาธิการฯเรียกรับผลประโยชน์ คือ 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรใน 31 จังหวัด โดยจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 3,498 ครัวเรือน บนพื้นที่การเกษตร 41,460 ไร่ ใช้งบประมาณ 922 ล้านบาท และ 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 3,300 ครัวเรือนใน 22 จังหวัด ใช้งบประมาณ 225 ล้านบาท

นายพิจารณ์ยังทิ้งท้ายด้วยว่า การกระทำเช่นนี้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่และใช้อำนาจที่มีเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองและระบบพรรคการเมืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งจะผลเสียหายต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมธิการพิจารณางบประมาณชุดใหญ่จำเป็นต้องมีมติให้มีการตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงและส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยและดำเนินการต่อไป เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพราะการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการกระทำที่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งหน้าที่ที่สำคัญของพวกเราคือการปกป้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here