“นิยม”ชี้ไม่แก้รัฐธรรมนูญ“บิ๊กตู่”เป็นนายกอีกนาน เชื่อกลุ่มปลดแอกอ่านขาดรัฐธรรมนูญทำสังคมไทยบิดเบี้ยว

0
535

นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  ข้อเรียกร้องหนึ่งของนักศึกษาคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ถือเป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษามองเห็นปัญหาของประเทศเกิดมาจากรัฐธรรมนูญ แม้ฝ่ายที่สนับสนุนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนแล้วก็ตาม แต่อยากให้พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมมีความผิดปกติเกิดขึ้นเพราะเป็นประชามติแบบมัดมือชก ที่ผู้มีอำนาจใช้กฎหมายความมั่นคงจับกุมคุมขังคนที่รณรงค์ไม่รับรางรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ผู้มีอำนาจดำเนินการทุกวิธีที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน

แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์ดำของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เอื้อให้กับการพัฒนาประเทศเพราะโครงสร้างสังคมไทยที่บิดเบี้ยวและไม่มีส่วนหนึ่งหรือมาตราใดที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นการจัดการของคณะผู้มีอำนาจยัดเยียดให้ประชาชนต้องรับชะตากรรม

นายนิยม กล่าวด้วยว่า นอกจากจุดอ่อนที่สุดของรัฐธรรมนูญ ตัดประชาชนออกจากการเลือกผู้นำประเทศ เพราะให้สมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.ที่มาจากการสรรหาของผู้อำนาจแต่งตั้งจำนวน 250 คนมาทำหน้าที่แทนประชาชนทั้ง 70 กว่าล้านคน ซึ่งเป็นการไม่ให้ความสำคัญกับอำนาจประชาชน นอกจากนี้ส.ว.ยังมีอำนาจในการเลือกผู้นำรัฐบาลได้ถึง 2 สมัย ดังนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญหนีไม่พ้นเปิดทางการสืบทอดอำนาจเปิดทางพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนานกว่ากว่า 12 ปี หรือ 3 สมัยของรัฐบาล

“ ปัญหาของประเทศคือ การร่างรัฐธรรมนูญที่ตัดอำนาจของส.ส.ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ แม้มีประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่สามารถทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต้องนำมาหารือในสภาเท่านั้นแล้วปัญหาของประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยสรุปผู้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เห็นหัวประชาชนและไม่ให้ความสำคัญกับการมีอยู่ของประชาชนแต่อย่างใด” นายนิยมกล่าว