ชุมสาย ระบุ กลุ่มเยาวชนปลดแอกคือพลังบริสุทธิ์ตาม รธน.และกติกาสากล ชี้ รัฐบาลประยุทธ์ เป็นอำนาจอธิปไตยรวมศูนย์

0
424

นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า จากปัญหาในทุกมิติของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่เข้าสู่อำนาจตั้งแต่ 22 พ.ค. 2557  ซึ่งหมักหมมไว้เป็นเวลานานนั้น ตนเห็นว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก Free YOUTH ในขณะนี้ เป็นเพียงทางออกเดียว ของประเทศชาติและประชาชน ที่จะนำสันติสุขกลับคืนมา 7 ปีกว่ามานี้ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่าไม่มีกลไกอำนาจใดๆที่ทำให้รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นเป็นการตกผลึกร่วมกันของสังคมผ่านเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีพลังบริสุทธิ์ ซึ่งต้องการกำหนดอนาคตของเขาเอง และซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ,ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR) 

“ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีรัฐบาลที่ผู้นำใช้อำนาจอธิปไตยแบบรวมศูนย์ (concentration) แม้รัฐธรรมนูญจะได้แยกอำนาจอธิปไตยไว้ แต่ในทางพฤตินัย อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ไปรวมศูนย์อยู่ที่ผู้นำรัฐบาล แม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ประกาศไม่สนับสนุนเผด็จการตั้งแต่แรกเป็นสัญญาประชาคม ก็ยังต้องยอมร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขทางการเมือง จึงทำให้พล.อ.ประยุทธ์ กับพวก มีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงไม่ค่อยฟังเสียงประชาชน เปรียบได้กับคำกล่าวของ Lord Acton อดีตนักการเมืองชาวอังกฤษ ที่กล่าวว่า “Power tends to corrupt.and absolute power corrupts absolutely.แปลความได้ว่า “ที่ใดมีอำนาจ ที่นั่นย่อมมีการฉ้อฉล ที่ใดมีอำนาจเหลือล้น ที่นั่นมีการฉ้อฉลสุดประมาณ” ทั้งนี้ เพราะมีพฤติการณ์ที่พอจะถือได้ว่า ผู้กุมอำนาจบริหารประเทศ มีอำนาจเหนือการตรากฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ทำให้สิทธิเสรีภาพ ของประชาชนไม่มีความหมาย การตราและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามอำเภอใจ ประชาชนเดือดร้อน บ้านเมืองหาความสงบสุขไม่ได้” 

นายชุมสาย กล่าวต่อไปว่า กรณีมี สว.แสดงท่าทีว่ายิ่งไล่ก็ยิ่งไม่ออกและไม่ได้สนกระแสผู้ชุมนุม นั้น ตนเสนอว่าขออย่าได้ตั้งเงื่อนไขเช่นนั้น อยากให้ท่านเปิดใจพิจารณาถึงที่มาของ รธน.และ สว.ที่สร้างปัญหา ส่วนตัวเห็นว่าอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ คือการหยิบเอารัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ซึ่งเป็น รธน.ฉบับประชาชน ที่อดีต.สสร.ได้ร่างไว้ เพราะเขาศึกษามาดีแล้ว ทันท่วงที สอดคล้องกับสถานการณ์ แม้มีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีนักประชาธิปไตยท่านใดปฏิเสธ และน่าจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งในและต่างประเทศ ก็จะเป็นการหาทางออกจากวิกฤติ ที่ปลอดภัยที่สุด แต่หากรัฐบาล ยังดันทุรัง ไม่ฟังใคร อาจจะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นายชุมสาย กล่าว