‘คุณหญิงสุดารัตน์’ ลุยมหาสารคาม รับปากผลักดันระบบชลประทาน แก้ภัยแล้งซ้ำซาก น้ำท่วมเป็นระยะ ฝากรัฐบาลปรับการใช้งบฟื้นฟูเยียวยา เน้นสร้างงานสร้างรายได้

0
915

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย- อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย อาทินายสุทิน คลังแสง นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ นอกจากนี้ยังมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะระบบชลประทาน ซึ่งมีแผนงานที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมาแก้ไข

ในการรับฟังปัญหา คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่า จะรับเป็นงาน ที่พรรคเพื่อไทยช่วยกันผลักดันให้พี่น้องทุกคน เพราะในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ถือเป็นแหล่งเพราะปลูกสำคัญ ขณะที่ส.ส.ทุกคน ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดมหาสารคาม ยืนยันจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประสานงานและผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนในหลาย ตำบล ของสามอำเภอได้รับประโยชน์ กินพื้นที่ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 ไร่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบวงจรทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เบื้องต้นประเมินงบประมาณไว้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งหากผลักดันให้กรมชลประทานดำเนินการได้ เชื่อว่าการสำรวจผลกระทบและเดินหน้าโครงการจะดำเนินการได้ภายใน 1 ปี

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมพื้นที่ ที่คาดว่าจะเป็นแนวเขื่อน ร่วมกับสสพรรคเพื่อไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ว่า ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก น้ำท่วมเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ และทำการเกษตรได้ โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัญหาในลักษณะ ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันเห็นว่า งบในการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงงบที่ช่วยเหลือเยียวยา อยากเห็นการใช้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของงบประมาณ 4 แสนล้านบาทนั้น แทนที่จะนำไปก่อสร้างถนน สร้างอาคาร สำนักงานต่างๆซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ จะต้องปรับเปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนจากการทำถนน มาทำระบบชลประทาน เช่นในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นวงกว้าง

ส่วนงบที่นำมาฟื้นฟูหรือเยียวยาชาวบ้าน เสนอว่าจะต้องทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เช่นการจ้างเกษตรกร ให้ทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือการจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดินในพื้นที่ ซึ่งเป็นงบที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ มหาเจดีย์ศรีมงคล วัดอุทัยทิศ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่พระพุทธศาสนา และการดูแลช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์และ ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ยังถือโอกาสนี้ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชน โดยนายสุทิน ยืนยันว่า แม้จะต้องทำงานในบทบาทของฝ่ายค้าน และทำให้ประชาชน เกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนได้เต็มที่นั้น นายสุทิน ยืนยันว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเชื่อว่า สามารถทำได้ดีกว่ารัฐบาล เช่นการร่วมใจผลักดันการพัฒนาระบบชลประทานในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ ว่าส.ส.จังหวัดมหาสารคาม ของพรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคน จะยังดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสภา