“เพื่อไทย”ชี้รัฐทอดทิ้งภาคเกษตรกรไร้การส่งเสริม อัดจัดงบประมาณไม่สนองความต้องการของประชาชน

0
168

นายภควัต ศรีสุรพล ส.ส. ขอนแก่น  พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าการจัดการงบประมาณทั้งงบประมาณประจำปี 2564 และงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้าน ต้องทำควบคู่กันไปและมีทิศทางที่ชัดเจน การใช้งบประมาณต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่  ที่ผ่านมาหลายโครงการของรัฐที่ดำเนินการมายังไม่สามารถที่จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้  

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหา ประชาชนในภาคแรงงานต่างทยอยกลับไปทำการเกษตรที่ภูมิลำเนาของตนเอง แต่พบว่าภาคเกษตรกรรมไม่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากต้นทุนสูงขึ้น เพราะทั้งปุ๋ย ยารักษาโรค ปรับราคาขึ้นหมด โดยผู้ค้าสินค้าและเครื่องมือทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นนายทุนใกล้ชิดรัฐบาล จึงปรับราคาได้ตามใจชอบ  6 ปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้การเกษตรลดลงทุกกลุ่มและไม่ได้รับการส่งเสริมในการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรบางรายท้อกับอาชีพที่ทำ 

นายภควัต กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรเพราะรัฐไปให้ความสำคัญกับเกษตรรายใหญ่แต่ปล่อยรายเล็กให้ช่วยเหลือตัวเอง นายทุนใกล้ชิดรัฐบาลจึงชิงความได้เปรียบในการกดราคารับซื้อสินค้าเกษตร จากการที่รัฐบาลประกาศจับมือจับกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในการขายสินค้าเกษตรอยากถามว่านโยบายเช่นนี้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือไม่  ทั้งนี้รัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมรายได้เกษตรกรอย่างเต็มที่ ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรต้องสู้กับความยากจนโดยลำพัง โดยไร้การเหลียวแลจากภาครัฐ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here