“หมอกิตติศักดิ์” ติง“บิ๊กตู่”ไม่ให้ความสำคัญด้านการแพทย์ อัดงบประมาณปี 2564 จัดเต็มซื้ออาวุธเสริมเขี้ยวเล็บทุกกองทัพ

0
327


นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ว่าการจัดทำงบประมาณ2564 ไม่มีอะไรใหม่เป็นการตัดแปะข้อความมาจากงบประมาณปี 2563 ไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านสาธารณะสุข ครั้งสำคัญดังนั้นการจัดทำงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับสาธารณะสุขมากกว่างบประมาณด้านอื่นๆ 

รัฐบาลต้องตระหนักรู้ว่าโลกกำลังต่อสู้กับอะไร จำเป็นต้องตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป ที่ผ่านมางบกระทรวงกลาโหมตลอด 6 ปีมากเกินความจำเป็น ในขณะเดียวกันในปี2564 อาจจะดูว่างบกระทรวงกลาโหมลดลง  แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่งบประมาณการจัดซื้ออาวุธไม่มีการปรับลดลงแต่อย่างใด รัฐบาลยังคงจัดเต็มการจัดซื้ออาวุธสำหรับกองทัพอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่เงินงบประมาณต้องใช้ในการจัดการด้านสาธารณะสุขแต่รัฐบาลกลับไมให้ความสำคัญมากนัก

นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพประชาชนมากกว่าที่ผ่านมา โดยเน้นการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณะสุข การเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลประจำตำบล  เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยให้โรงพยาบาลประจำตำบลมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยในพื้น รัฐต้องจัดสวัสดิการให้คนกลุ่มนี้รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเบื้องต้น จะช่วยลดภาระแพทย์ได้มาก 

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องจัดลำดับความสำคัญ อย่าทำตามความเคยชินดังเช่นที่ผ่านมา การเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณะสุข จะเกิดประโยชน์มากกว่าเพิ่มศักยภาพด้านอาวุธของกองทัพ โลกยุคใหม่ สู้กันด้วยการรักษาสุขภาพประชาชน ไม่ใช้การซื้ออาวุธมาประหัตประหารชีวิตกันอย่างในอดีตที่ผ่านมา”   นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here