พระช่วยพระ! คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี ร่วมมูลนิธิธรรมกาย และภาคีฯ ถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค แด่คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา

0
921

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย พระครูสุวรรณวรการ รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม รองประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, พระมหาชัยนรินทร์ ชลิตชโย ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ 

ร่วมมอบถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นกุศล ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, Face Shield, เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ, ที่กดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ เป็นต้น

แด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 และส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้เมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ 5 เครื่องมือ 7 แนวทางการดำเนินงาน 9 แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ และ 1 ฐานชีวิตบนพื้นฐานความปรกติใหม่” อันเป็นหลักการในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) สู่เป้าหมาย “วัดสวยด้วยความสุข” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฯ ตามมติมหาเถรสมาคม และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ 

โดยมีเจ้าคณะปกครอง เจ้าอาวาส พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ของ 10 วัดต้นแบบประจำอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค.