“คุณหญิงสุดารัตน์” พร้อมนักออกแบบชื่อดัง ลุยพัฒนาพื้นที่บางกอกน้อย เล็งดึงศักยภาพชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ คืนความมีชีวิตชีวากลับมา หลังต้องซบเซาหนัก เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ

0
137


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ และนายดวงฤทธิ์ บุนนาค นักออกแบบชื่อดัง ลงพื้นที่ ย่านวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เพื่อสำรวจวิถีชีวิตชุมชน ชีวิตของพี่น้องประชาชน ริมคลองบางกอกน้อย โดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ มีศักยภาพ และความพร้อมที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนได้  ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อว่า พื้นที่แห่งนี้เมื่อได้รับการพัฒนา จะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ ให้กับประชาชนชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมให้การท่องเที่ยว ในพื้นที่แห่งนี้ซบเซาลง จึงจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่ โดยเริ่มต้นจากการดึงคนเข้าสู่ชุมชน สร้างความสนใจให้เกิดขึ้น พร้อมกับการพัฒนาในแง่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเข้ามาเป็นกลไกเสริมสร้างพัฒนาพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ชุมชนบ้านบุเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จะนำไปสู่การพัฒนาได้ เช่นตลาดไร้คาน วัดสุวรรณารามฯ หรือ โรงงานขันหิน รวมถึงโรงรถจักรธนบุรี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

ขณะเดียวกันเชื่อว่า การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเกิดความคุ้มค่า จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้พื้นที่กลับมีชีวิตชีวา ฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ จากคำแนะนำโดยนายดวงฤทธิ์ เชื่อว่า ตลาดไร้คานจะเป็นสถานที่ ที่มีศักยภาพเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องตกแต่งชุมชนโดยรอบ สร้างความสนใจ แม้แต่อาคารเก่าโดยรอบพื้นที่ก็ต้องนำมาตกแต่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนา เกิดการสร้างงานเชื่อว่า จะกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ครอบครัวของชาวบางกอกน้อยยังอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ลูกหลานชาวบางกอกน้อยไม่แยกตัวออกไปทำมาหากิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here