“ชวลิต” ชี้หยุดทำร้ายประเทศด้วยกติกาเลือกตั้งแบบเก่า ค้านยุบสภา จนกว่าแก้ รธน. หยุดสืบทอดอำนาจ

0
347

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีมีโพลสำนักหนึ่งซึ่งสังคมเห็นว่าทำงานสนับสนุนฝั่งรัฐบาล ได้ชี้นำนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภาเพื่อแก้ปัญหาการเมืองในพรรคแกนนำรัฐบาลที่กำลังแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีกันอยู่

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ขอเรียนว่า การยุบสภาเป็นวิถีทางประชาธิปไตย คนเป็น ส.ส.ต้องพร้อมเสมอสำหรับการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายบริหาร

อย่างไรก็ตาม ถ้าเหตุผลของการยุบสภามาจากการแย่งตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคแกนนำรัฐบาล ก็ไม่เป็นธรรมกับสภา ฯโดยภาพรวม ที่ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับฝ่ายบริหารจนการบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าไปไม่ได้

ประการสำคัญที่สุดก็ คือ หากประเทศไทยจัดการเลือกตั้งภายใต้กติกาเดิมที่เป็นอยู่ คือ ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม และ ส.ว.มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ผลลัพธ์ที่จะเกิดก็ คือ จะได้ ส.ส.จากพรรคการเมืองต่าง ๆเป็นพรรคเล็ก พรรคน้อยมากมาย ให้ผู้ที่คิดสืบทอดอำนาจเลือกชิม ช้อป ใช้ ได้ตามอำเภอใจเหมือนที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์ ไม่เหลือซึ่งความเชื่อมั่นใด ๆ เลย ซึ่งเท่ากับผู้บริหารประเทศกำลังจะย่ำยีทำร้ายประเทศของตนเองอย่างย้บเยิน

เวลา 6 ปีที่ผ่านมาก่อนไวรัสโควิดระบาด เป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนได้ 

ทั้งมีปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อมีปัญหาวิกฤตไวรัสโควิตระบาด ปัญหาของประเทศยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ยากต่อการแก้ไขเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะมีคนตกงานนับล้าน ๆ คน ธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ต้องปิดตัวลงอย่างมากมาย

ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันสามัคคีกัน แก้ไขปัญหาประเทศที่ยากอย่างยิ่งให้ผ่านพ้นไปได้ 

ที่สำคัญ ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีเสถียรภาพ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงจะเป็นการส่งเสริมการลงทุน ไม่ใช่ย้ายฐานการลงทุนหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะ ๆ ดังที่เป็นอยู่

ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะยุบสภาเพื่อแก้ไขปัญหาภายในพรรคแกนนำรัฐบาลเอง แต่ควรส่งสัญญาณไปยังคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เร่งการพิจารณาเสนอทางออกในประเด็นสำคัญ เช่น  ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.,การได้มาซึ่ง ส.ว. และอำนาจหน้าที่ ส.ว. เป็นต้น ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี ทั้งไม่ทำร้ายมาตุภูมิให้เสียหายยับเยินไปมากกว่านี้ 

ถึงเวลาแล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ จะได้พิจารณาถึงปัจจัยสถานการณ์ที่ท่านอ้างว่า เข้ามาบริหารประเทศเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

บัดนี้ เวลาผ่านมากว่า 6 ปี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมาช้านาน แต่มีวิกฤตปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เข้ามาแทนที่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาแก้ไขปัญหา ถึงจะพ้นวิกฤต

แต่ก่อนจะคืนอำนาจ ก็ควรคืนความสุขแก่ประชาชนคนไทยด้วยการทำให้กติกาบ้านเมืองกลับมาสู่ปกติในแนวทางประชาธิปไตยโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อทางประวัติศาสตร์ของการส่งผ่านบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ถึงเวลาแล้ว ที่ท่านจะละวางแล้ววางรากฐานดี ๆ ไว้กับบ้านเมือง ผมหวังไว้เช่นนั้น แม้ว่าความหวังของผมจะริบหรี่ก็ตาม