ณัฐชา จี้ ปธ.ชวน รายงานความคืบหน้ากรณีถอดถอน รมช.เกษตร ชี้ประชาชน ไม่สบายใจมีรัฐมนตรีสีเทา

0
562

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกล ได้ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันนี้เกือบ2สัปดาห์
เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งต่อคําร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และมีเหตุให้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามนัยมาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) ตามแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย. ว่า ผมอยากทราบความคืบหน้าของเรื่องนี้ ว่าคืบหน้าไปถึงไหนเเล้ว  เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะสะท้อนต่อการทำงานของวงการนิติบัญัติ ในฐานะผู้พิทักษ์กฎหมายเเละตัวเเทนของราษฎร ที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน

โดยณัฐชา กล่าวอีกว่า ผมขอเรียกร้องต่อท่านประธานสภา ในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
ขอให้ท่านช่วยดำเนินการเเละติดตามเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ขอให้ท่านประธานปฏิบัติหน้าที่เที่ยงธรรมระหว่างฝ่ายรัฐบาลเเละฝ่ายค้าน เพราะพวกเราทุกคน มีเกียรติภูมิของส.ส. เท่ากันทุกคน
และผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามจะ ต้องได้รับการตรวจสอบ และถอดถอนจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ นายณัฐชา กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการลงพื้นที่ ประชาชนให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งยังแสดงความกังวลว่าเรื่องนีเจะเงียบไป

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน การที่มีเจ้ากระทรวงมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่ง ตัวแทนของประชาชนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารควรมีคุณสมบัติที่โปร่งใสเพราะเข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ปชช.หากตัวรัฐมนตรีมีคุณสมบัติน่ากังขาประชาชนจะหวังพึ่งใคร ฝากไว้ด้วยความเคารพ นายณัฐชากล่าว