“การุณ” แนะใช้ศูนย์ดำรงธรรมรับอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน จี้รัฐต้องเยียวยาประชาชนทุกคนให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

0
253


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดมาตรการการเยียวยาให้กับประชาชนคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการเยียวยา เนื่องจากรัฐประกาศเงื่อนไขให้ลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ส่งผลให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีอินเทอร์เนต ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้

แม้กระทรวงการคลังเปิดให้มีการอุทธรณ์สิทธิในการรับเงินเยียวยาแต่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง หรือสถานที่รัฐบาลจัดไว้เท่านั้น จึงมีประชาชนมาขออุทธรณ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทั้งจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนคนต่างจังหวัดยิ่งแย่อยากจะอุทธรณ์สิทธิ์ผ่านระบบก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม หรือ  ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร จนทำให้คนจำนวนมากสิ้นหวังเพราะเข้าไม่ถึงการเยียวยา และน่าเศร้าที่บางรายถึงกับฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงิน บางครอบครัวต้องออกไปอาศัยวัดอยู่ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาล

นายการุณ กล่าวด้วยว่า ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากมาตรการของรัฐ จำเป็นที่รัฐต้องเยียวยาทุกคนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ไม่เจาะจงให้เฉพาะคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ รัฐต้องทบทวนสิทธิให้เขา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เขาได้รับการอุทธรณ์สิทธิทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่มีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศอยู่แล้วก็ให้ประชาชน สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ จะได้ไม่มารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด

“การเยียวยาเป็นการช่วยเหลือประชาชน รวมไปถึงงบประมาณที่นำมาเยียวยาก็คือภาษีประชาชน ดังนั้นประชาชนที่เดือดร้อนควรเข้าถึงเงินที่ควรจะได้รับ รัฐไม่ควรไปจำกัดสิทธิหรือไปตั้งเงื่อนไขกับประชาชน เพราะล็อคดาวน์มา 2 เดือนกว่าแล้ว คนตกงาน ร้านค้าปิด ทำธุรกิจไม่ได้ รัฐบาลต้องเร่งคลายล็อค เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถหารายได้  เพื่อโอกาสในการฟื้นตัวของชาวรากหญ้าโดยเร็ว” นายการุณ กล่าว