แลกคนละหมัด! เลขาฯก้าวไกล สวน “สุชาติ” ชี้ศึกษา รธน.อย่างดี ก่อนเสนอเปิดประชุมวิสามัญ -จี้รัฐบาล ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนจะอดตายหลายล้านคน

0
308

นาย ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุว่า จากกรณีที่พรรคก้าวไกลเสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามัญ เพื่อเร่งพิจารณา พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมทั้ง พ.ร.ก. กู้เงิน เพื่อนำมาใช้แก้ไขวิกฤตโควิด-19 และนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาบอกว่าเรื่องนี้ควรศึกษาขั้นตอนเสนอกฎหมายให้ดีก่อนนั้นพรรคก้าวไกลยืนยันว่า 

เราศึกษารัฐธรรมนูญและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอด จึงเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการออกกฎหมายเพื่อจัดหางบประมาณมาแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนล่าช้าเกินไป ไม่ทันท่วงที ไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ความเดือดร้อนของประชาชนทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน เวลาล่วงเลยไปแค่ 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ก็มีความหมายอย่างยิ่งก่อนที่ประชาชนหลายล้านคนจะอดตาย

สำหรับ พ.ร.บ. โอนงบฯ นั้น มีการเสนอเรื่องนี้เข้า ค.ร.ม. ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. แต่ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วเรายังไม่เห็นร่าง ก.ม. ว่ารัฐบาลจะโอนงบอย่างไร ทั้งๆ ที่หากรัฐบาลมีแนวคิดการจัดการงบที่ชัดเจน ก็สามารถเร่งรัดกระบวนการได้ และสามารถจัดประชาพิจารณ์ได้รวดเร็วกว่านี้ ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งกว่าจะได้ใช้งบก็ล่วงไปถึงเดือน มิ.ย.  

ส่วนกรณี พ.ร.ก. กู้เงินนั้น ที่ผ่านมาการออกกฎหมายเพื่อกู้เงินในลักษณะนี้ รัฐบาลจะต้องเสนอ พ.ร.ก. เพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบกรอบการใช้จ่ายก่อน ไม่ควรข้ามขั้นตอนการตรวจสอบของผู้แทนราษฎร ซึ่งในช่วงต้นวิกฤตโควิดหลายประเทศก็เปิดสภาเพื่อเร่งออกกฎหมายงบประมาณพิเศษนำมาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมกับมีกระบวนการตรวจสอบตามระบบรัฐสภา ดังนั้น หลังจาก พ.ร.ก. ออกมาแล้ว ก็ควรเร่งเปิดประชุมวิสามัญเพื่อให้สภาเห็นชอบกรอบการใช้เงินโดยไม่ล่าช้า และหวังว่ารัฐบาลจะไม่ลัดขั้นตอนตัดกระบวนการตรวจสอบของสภาออกไป